2017/03/30 | Công bố thông tin

CONINCO - Công bố thông tin v/v thông qua kế hoạch và chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2017

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi tới Quý cổ đông Công văn số 46/2017/CONINCO - CBTT ngày 30 tháng 03 năm 2017 về việc thông qua kế hoạch và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.


File Upload:
Đính kèmDung lượng
PDF icon BB họp HĐQT 30.3.17.pdf292.82 KB
PDF icon Nghi quyet HDQT 30.3.17.pdf604.93 KB
PDF icon Cong bo thong tin 30.03.17.pdf1.47 MB