2021/03/03 | Tin nội bộ

CONINCO đẩy mạnh công tác quản trị nhân sự, quản trị chất lượng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

Sáng 03/03/2021, tại hội trường tầng 11 tòa nhà CONINCO TOWER, Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO tổ chức buổi họp giao ban sản xuất tháng 03 năm 2021. Tham dự cuộc họp có Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng lãnh đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc công ty. 

Trong 2 tháng đầu năm, các đơn vị tích cực trong hoạt động sản xuất tư vấn, tuy nhiên do ảnh hưởng của đại dịch COVID tiếp tục diễn biến phức tạp tại Việt Nam nên một số dự án bị ảnh hưởng. Về công tác quản lý chất lượng, quy trình quản lý chất lượng, quan trắc chứng chỉ hành nghề, triển khai thí điểm sử dụng phần mềm vào quản trị doanh nghiệp, thực hiện đề án quản trị tiến độ, chất lượng công việc của nhân sự thông qua bộ câu hỏi hàng ngày tiếp tục được thực hiện và cập nhật bổ sung … nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả tốt nhất.

Bên cạnh hoạt động sản xuất tư vấn và công tác quản trị chất lượng, công tác tổ chức nhân sự, hành chính văn phòng, quản trị tòa nhà và các công tác khác Đảng, Đoàn thể, quân sự, Hội chuyên ngành được triển khai hoạt động theo các kế hoạch và chương trình hành động hàng năm, góp phần hoàn thiện hệ thống quản lý được vận hành trôi chảy và đẩy mạnh thương hiệu CONINCO cũng như tăng cường tinh thần đoàn kết nội bộ.

Tại cuộc họp, Ban Tổng Giám đốc và lãnh đạo các đơn vị cũng đã thảo luận, đề ra các giải pháp về các vấn đề quan trọng trong thời gian tới đặc biệt công tác phát triển thị trường, quản trị nhân sự và công tác tài chính kế toán nhằm khắc phục các vấn đề còn tồn đọng, đẩy mạnh quản lý doanh nghiệp một cách khoa học, kịp thời thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Công chỉ đạo buổi họp
Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Công chỉ đạo buổi họp

Kết thúc buổi họp, Chủ tịch HĐQT nhấn mạnh: một doanh nghiệp phải luôn luôn tăng trưởng về tất cả mọi mặt: tăng trưởng nguồn nhân lực, tăng trưởng về chất lượng và đặc biệt là tăng trưởng về đầu tư tài chính bởi vậy Chủ tịch yêu cầu ban TGĐ phải đề ra phương án sử dụng tối ưu nguồn nhân lực, công tác quyết toán, kiểm toán phải thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, không rủi ro, đồng thời liên tục quản trị hệ thống quản lý chất lượng, quản lý hợp đồng kinh tế và sản phẩm dịch vụ nhằm thúc đẩy sự phát triển chung của Công ty.