2020/07/23 | Tin nội bộ

CONINCO được chỉ định là đơn vị đánh giá hợp quy QCVN 16:2019/BXD và bổ sung năng lực đánh giá sự phù hợp tiêu chuẩn quốc tế đối với nhiều chủng loại VLXD

Tháng 7 năm 2020, CONINCO đã nhận được Quyết định số 147/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc chỉ định tổ chức thí nghiệm/ chứng nhận phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia về sản phẩm, hàng hóa VLXD, số hiệu QCVN 16:2019/BXD. Theo Quyết định, lĩnh vực thử nghiệm, chứng nhận của CONINCO được mở rộng cho các đối tượng từ VLXD cơ bản như cốt liệu, gạch xây đến các chủng loại vật liệu hoàn thiện, vật liệu kim khí như: kính xây dựng, nhôm, nhựa định hình, thạch cao, ống cấp, thoát nước với số lượng 26 mặt hàng quy định tại QCVN 16:2019/BXD.

Trước đó, tại cuộc họp khảo sát năng lực với CONINCO do đoàn kiểm tra của Bộ Xây dựng chủ trì, TS Vũ Hải Nam – Vụ KHCN&MT – BXD (Trưởng đoàn) đánh giá cao năng lực của các chuyên gia CONINCO từ khả năng chuyên môn đến kinh nghiệm của các thí nghiệm viên và sự đầu tư bài bản, đầy đủ các trang thiết bị thử nghiệm của Công ty. ThS Nguyễn Huy Quang – Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm và Kiểm định Công trình chia sẻ CONINCO luôn đặt vấn đề chất lượng là nhiệm vụ cốt lõi, góp phần là “cánh tay nối dài” của cơ quan quản lý trong việc quản lý chất lượng VLXD theo tinh thần Quy chuẩn, tiêu chuẩn vì vậy CONINCO cam kết sẽ thực hiện tốt việc tổ chức thí nghiệm/chứng nhận sự phù hợp.

Cũng trong buổi họp, ông Lê Ngọc Quang - Phó Tổng Giám đốc phụ trách nhấn mạnh, CONINCO là một trong những đơn vị đầu tiên được Bộ Xây dựng chỉ định làm công tác kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu (năm 2009), xuyên suốt qua các thời kỳ thay đổi mã hiệu QCVN 16 từ bản 2011, 2014, 2017, CONINCO luôn tuân thủ Pháp luật, các văn bản điều chỉnh, chỉ đạo của Bộ cũng như phối kết hợp với các Sở, Ban, Ngành, cơ quan Hải quan và các đơn vị chuyên môn khác trong công tác thử nghiệm, đánh giá sự phù hợp chất lượng hàng hóa. Với sự tin tưởng của các Cơ quan quản lý và khách hàng, cán bộ, chuyên gia của CONINCO sẽ nỗ lực hơn nữa trong công tác thử nghiệm, đánh giá theo QCVN 16:2019/BXD.

Cũng trong tháng 6 năm 2020, CONINCO được Bộ Xây dựng cấp bổ sung năng lực hoạt động chứng nhận theo Giấy phép số 112/CNĐKCN-BXD. So với Giấy phép 04/2018/CNĐKCN-BXD đã được cấp, năng lực chứng nhận của CONINCO được mở rộng sang nhiều sản phẩm vật liệu hoàn thiện, vật liệu kim khí khác. Đáng chú ý, lĩnh vực chứng nhận không chỉ đối với các tiêu chuẩn Việt Nam mà được mở rộng đối với các tiêu chuẩn Quốc tế , vùng lãnh thổ (ISO, EN), cũng như các Quốc gia phát triển với nền công nghệ trình độ cao như Mỹ, Anh, Nhật, Úc, Trung Quốc (ASTM, BS, JIS, AS, GB.vv..)