2020/07/08 | Phòng thí nghiệm

CONINCO được chỉ định là đơn vị đánh giá hợp quy QCVN 16:2019/BXD và bổ sung năng lực đánh giá sự phù hợp tiêu chuẩn quốc tế đối với nhiều chủng loại VLXD

Ngày 2 tháng 7 năm 2020, CONINCO đã nhận được Quyết định số 147/QĐ-BXD về việc chỉ định tổ chức thí nghiệm/ chứng nhận phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia về sản phẩm, hàng hóa VLXD, số hiệu QCVN 16:2019/BXD. Theo Quyết định, lĩnh vực thử nghiệm, chứng nhận của CONINCO được mở rộng cho các đối tượng từ VLXD cơ bản như cốt liệu, gạch xây đến các chủng loại vật liệu hoàn thiện, vật liệu kim khí như: kính xây dựng, nhôm, nhựa định hình, thạch cao, ống cấp, thoát nước với số lượng 26 mặt hàng quy định tại QCVN 16:2019/BXD.

Quyết định 147 chỉ định CONINCO là đơn vị thử nghiệm, đánh giá QCVN 16:2019/BXD

Trước đó, tại cuộc họp khảo sát đánh giá năng lực với CONINCO do phái đoàn kiểm tra của Bộ Xây dựng chủ trì, TS Vũ Hải Nam – Vụ KHCN&MT – BXD (Trưởng đoàn) đánh giá cao năng lực đánh giá của các chuyên gia CONINCO, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm của các thí nghiệm viên và sự đầu tư bài bản, đầy đủ các trang thiết bị thử nghiệm của Công ty. ThS Nguyễn Huy Quang – Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm và Kiểm định Công trình chia sẻ và cam kết việc thử nghiệm, đánh giá sự phù hợp, CONINCO luôn đặt vấn đề chất lượng là nhiệm vụ cốt lõi, góp phần là “cánh tay nối dài” của cơ quan quản lý trong việc quản lý chất lượng VLXD theo tinh thần Quy chuẩn, tiêu chuẩn. Phó Tổng Giám Đốc Lê Ngọc Quang nhấn mạnh, là một trong những đơn vị đầu tiên được Bộ Xây dựng chỉ định làm công tác kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu (năm 2009), xuyên suốt qua các thời kỳ thay đổi mã hiệu QCVN 16 từ bản 2011, 2014, 2017, CONINCO luôn tuân thủ Pháp luật, các văn bản điều chỉnh, chỉ đạo của Bộ cũng như phối kết hợp với các Sở, Ban, Ngành, cơ quan Hải quan và các đơn vị chuyên môn khác trong công tác thử nghiệm, đánh giá sự phù hợp chất lượng hàng hóa. Với sự tin tưởng của các Cơ quan quản lý và khách hàng, cán bộ, chuyên gia của CONINCO sẽ nỗ lực hơn nữa trong công tác thử nghiệm, đánh giá theo QCVN 16:2019/BXD.

Cũng trong tháng 6 năm 2020, CONINCO được Bộ Xây dựng cấp bổ sung năng lực hoạt động chứng nhận theo Giấy phép số 112/CNĐKCN-BXD. So với Giấy phép 04/2018/CNĐKCN-BXD đã được cấp, năng lực chứng nhận của CONINCO được mở rộng sang nhiều sản phẩm vật liệu hoàn thiện, vật liệu kim khí khác. Đáng chú ý, lĩnh vực chứng nhận không chỉ đối với các tiêu chuẩn Việt Nam mà được mở rộng đối với các tiêu chuẩn Quốc tế , vùng lãnh thổ (ISO, EN), cũng như các Quốc gia phát triển với nền công nghệ trình độ cao như Mỹ, Anh, Nhật, Úc, Trung Quốc (ASTM, BS, JIS, AS, GB.vv..)

Giấy phép 112, bổ sung năng lực chứng nhận