2020/06/01 | Hoạt động kinh doanh

CONINCO - Giao ban sản xuất kinh doanh và chất lượng tháng 6 năm 2020

Ngày 01/6/2020, tại hội trường tầng 11 tòa nhà CONINCO TOWER, Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO tổ chức buổi họp giao ban sản xuất kinh doanh và chất lượng tháng 6 năm 2020. Tham dự cuộc họp có Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng lãnh đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc công ty. 

Theo đó, trong tháng 5 công tác phát triển thị trường, công tác đầu thầu đã có sự chuyển biến rõ rệt so với 4 tháng đầu năm 2020; công tác hợp tác quốc tế dần được khởi động lại và trong thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh trong khuôn khổ tuân thủ theo quy định của nhà nước trong bối cảnh phòng chống dịch hiện nay. Bên cạnh đó, trong 5 tháng qua, công tác quản lý chất lượng luôn được giám sát chặt chẽ nhằm nâng cao chất lượng cho các sản phẩm tư vấn CONINCO tham gia. Tuy kết quả hoạt động trong tháng 5 có khả quan nhưng trong tình hình kinh tế thế giới vẫn còn phải đối mặt với dịch bệnh COVID 19 và tình hình kinh tế trong nước còn gặp nhiều khó khăn nên toàn bộ CBNV cần phải tích cực hơn nữa trong công tác phát triển thị trường, tăng cường vai trò trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị, tăng cường trao đổi thông tin…nhằm đảm bảo chất lượng tư vấn và hoàn thành kế hoạch đặt ra.

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Công phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp
Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Công phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Văn Công yêu cầu toàn thể CBNV cần phải thay đổi, thay đổi để phù hợp với quy mô, hoàn cảnh và năng lực, thương hiệu hiện tại của Công ty. Đặc biệt, Chủ tịch nhấn mạnh trong tháng 6 hệ thống văn bản quản lý điều hành Công ty cần phải được bổ sung hoàn thiện để góp phần đẩy mạnh năng suất lao động, tăng hiệu quả vận hành, tăng chất lượng sản phẩm, đảm bảo chất lượng dịch vụ CONINCO cung cấp luôn mang lại sự hài lòng cho khách hàng.