2022/11/22 | Hoạt động kinh doanh

CONINCO - Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh dự án "Đề án phần mềm tin học quản lý"

Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO thông báo mời nhà thầu tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu Cung cấp và tư vấn triển khai giải pháp ECM Microsoft Office 365 cho nhu cầu cốt lõi của doanh nghiệp.

- Bên mời thầu: Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO
             Địa chỉ: Số 4 phố Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
             Điện thoại: (+84 - 24) 38523 706
             Email: conincohn@coninco.com.vn
- Gói thầu: Cung cấp và tư vấn triển khai giải pháp ECM Microsoft Office 365 cho nhu cầu cốt lõi của doanh nghiệp thuộc Đề án phần mềm tin học quản lý
- Luật áp dụng: Vận dụng Luật đấu thầu
- Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh
- Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: 22/11/2022
- Địa điểm phát hành Hồ sơ yêu cầu: Gửi bản mềm tới các nhà thầu và đăng tải trên trang website Công ty, Nhà thầu có thể đến nhận bản cứng tại Phòng Kinh doanh - CONINCO 
- Địa chỉ nhân Hồ sơ đề xuất: Gửi trực tiếp tới Phòng Kinh doanh - CONINCO
- Thời gian đóng thầu: 15h ngày 01/02/2023
- Thời gian mở thầu: 15h30 ngày 01/02/2023

Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO kính mời tất cả các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện tham gia đấu thầu gói trên.

Chi tiết Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh: Vui lòng xem file đính kèm