2021/12/30 | Hoạt động kinh doanh

CONINCO là nhà thầu tư vấn dự án Học viện Hành chính Quốc gia

Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng – CONINCO là nhà thầu cung cấp dịch vụ Tư vấn thẩm tra và Tư vấn Quản lý dự án cho công trình “Xây dựng, thay thế và bổ sung cơ sở chính của Học viện Hành chính Quốc gia”. Dự án với nguồn vốn ngân sách trung ương ngành Giáo dục đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp được Bộ nội vụ phê duyệt xây dựng tại 77 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của Học viện Hành chính Quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Công trình “Xây dựng, thay thế và bổ sung cơ sở chính của Học viện Hành chính Quốc gia” được thiết kế đồng bộ, thống nhất có quy mô 23 tầng nổi, 1 tầng tum thang, 02 tầng hầm với chiều cao tính từ cốt sân là 96,15m trên diện tích xây dựng gần 2900m2, diện tích sàn khoảng 36000m2 chưa bao gồm diện tích tầng hầm. Dự kiến công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2024 sẽ từng bước đáp ứng nhu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật cần thiết để Học viện Hành chính Quốc gia phát triển thành trung tâm quốc gia có vị thế ngang tầm khu vực quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học hành chính, cung cấp nguồn nhân lực hành chính chất lượng cao cho xã hội, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. 

Đánh giá cao năng lực, trình độ chuyên môn và sự năng động, sáng tạo của CONINCO, chủ đầu tư đã tin tưởng lựa chọn CONINCO thực hiện dịch vụ tư vấn thẩm tra dự án, thẩm tra thiết kế và quản lý dự án cho công trình này. CONINCO với kinh nghiệm, sự chuyên nghiệp, tận tâm trong công việc tự tin sẽ thực hiện dự án an toàn, tiến độ, hiệu quả và thành công. 

Hoa Lữ