2010/10/12 | Tin nội bộ

CONINCO nhận chứng chỉ chât lượng ISO 9001: 2008

Ngày 12 tháng 10 năm 2010, Công ty đã vinh dự được Tổ chức tổ chức đánh giá DET NORSKE VERITAS AS - S.R VIETNAM của Na Uy (DNV) trao Chứng chỉ chứng nhận chất lượng ISO 9001:2008.

Từ năm 2001, khi khái niệm ISO còn mới, chưa phổ biến trong lĩnh vực Tư vấn xây dựng, CONINCO đã xây dựng thành công Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2001. Trong suốt quá trình áp dụng, Hệ thống quản lý chất lượng đã liên tục được cập nhật và cải tiến cho phù hợp với thực tế sản xuất và sự phát triển của Công ty.

Năm 2010, Phiên bản thứ 4 Hệ Thống quản lý chất lượng - ISO 9001:2008 đã chính thức được Ban tổ chức ISO quốc tế ban hành với nhiểu sửa đổi bổ sung phù hợp với sự phát triển chung.

Trước tình hình trên, Ban Giám đốc Công ty đã quyết định đề nghị tổ chức đánh giá DET NORSKE VERITAS AS - S.R VIETNAM của Na Uy (DNV) tiến hành đánh giá tái chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 cho CONINCO vào ngày 24/08/2010.

Việc chuyển đổi thành công Hệ thống ISO 9001:2001 sang ISO 9001:2008 đã khẳng định sự nghiêm túc cũng như  sự chuyên nghiệp hóa của CONINCO trong lĩnh vực hoạt động của mình đồng thời góp  phần đưa Công ty tiến gần tới con đường hội nhập và phát triển toàn cầu.