2016/10/20 | Tin nội bộ

CONINCO -Thông tin bổ nhiệm cán bộ

Ngày 20 tháng 10 năm 2016, trong cuộc họp sơ kết 9 tháng đầu năm 2016 và kế hoạch công tác quý IV năm 2016 diễn ra tại trụ sở Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng – CONINCO, Công ty đã công bố 03 quyết định bổ nhiệm cán bộ cho: Ông Hoàng Thế Vân, ông Phạm Trần Tiến Minh và ông Dương Trọng Vĩnh.

Theo đó:
1.    Ông Hoàng Thế Vân được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính Kế toán thuộc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng – CONINCO tại thành phố Hồ Chí Minh;
2.    Ông Phạm Trần Tiến Minh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng – CONINCO tại thành phố Hồ Chí Minh;
3.    TS. Dương Trọng Vĩnh đến nhận công tác và được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Hợp tác và tư vấn quốc tế.
Trong những năm qua, công tác quản lý nhân sự luôn được CONINCO chú trọng bằng cách liên tục tìm kiếm, bồi dưỡng, điều chuyển cán bộ nhằm tối ưu hóa năng lực của từng cá nhân. Qua đó, những cán bộ có chuyên môn giỏi, có khả năng quản trị tốt sẽ được xem xét cất nhắc lên vị trí lãnh đạo.
Tại cuộc họp, các cán bộ được bổ nhiệm bày tỏ sự cảm ơn với Ban lãnh đạo và hứa sẽ cố gắng hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp cho sự phát triển của Công ty.