2021/12/09 | Tin nội bộ

CONINCO tham dự Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Sáng 9/12, Đảng ủy CONINCO đã kết nối và tham dự trực tuyến "Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng" do Bộ Chính trị tổ chức dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng .

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Quang – Bí thư Đảng uỷ Công ty cùng các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ công ty, các đồng chí Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng uỷ công ty và các đồng chí Uỷ viên Uỷ ban kiểm tra.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trình bày Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 1/12/2021 của Bộ Chính trị về triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và Quy định 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm. 

Toàn cảnh Hội nghị tại Toà nhà Quốc hội. Ảnh: TTXVN
Toàn cảnh Hội nghị tại Toà nhà Quốc hội. Ảnh: TTXVN

Hội nghị được tổ chức nhằm quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các văn bản mới về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đây là các văn kiện rất quan trọng, triển khai thực hiện tốt, đạt hiệu quả cao sẽ góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng được đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu. Đồng thời, nâng cao nhận thức, tổ chức Đảng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại CONINCO
Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại CONINCO

Thông qua Hội nghị sẽ giúp cho cấp ủy, chi bộ, cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức trách nhiệm, quyết định chính trị, tinh thần tự giác, tạo sự thống nhất trong tổ chức nhằm thực hiện quyết liệt có hiệu quả Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương.

Hoa Lữ