2022/11/16 | Hoạt động kinh doanh

CONINCO tham dự Hội nghị đô thị toàn quốc 2022

Chiều 16-11, tại Hà Nội, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Quang đã tham dự Hội nghị đô thị toàn quốc năm 2022 do Bộ Xây dựng phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức nhằm triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW.

Tại Hội nghị, có ba hội thảo chuyên đề song hành. 
-    Hội thảo chuyên đề 1: "Nâng cao chất lượng Quy hoạch đô thị hướng đến phát triển bền vững", tập trung thảo luận về các giải pháp chủ yếu cho công tác lập quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững theo quan điểm và tinh thần của Nghị quyết số 06-NQ/TW; 
-    Hội thảo chuyên đề 2: “Phát triển hệ thống hạ tầng và chỉnh trang tái thiết đô thị”, đánh giá, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn của địa phương và giải pháp cải thiện chất lượng hạ tầng đô thị, thúc đẩy xây dựng nền tảng phát triển đô thị thông minh, tạo nguồn lực tài chính bền vững trong xây dựng mới, cải tạo hệ thống hạ tầng đô thị hiện có;
-    Hội thảo chuyên đề 3: “Cơ chế, chính sách quản lý phát triển đô thị”, bàn về sự phối hợp của các cơ quan chức năng để xây dựng, hoàn thiện chính sách liên quan đến công tác quản lý phát triển đô thị; các cơ chế chính sách mang tính đột phá tạo đòn bẩy để phát triển đô thị bền vững

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Đức Hiển - Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho biết, Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị nêu rõ mục tiêu đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng đô thị hóa, phát triển đô thị bền vững theo mạng lưới, hình thành một số đô thị, chuỗi đô thị động lực thông minh kết nối với khu vực và thế giới. Bên cạnh đó là hoàn thiện thể chế, chính sách về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững, đồng bộ, hiện đại; kinh tế khu vực đô thị tăng trưởng nhanh, chất lượng sống tại đô thị nâng cao. Đồng thời, phát triển kiến trúc đô thị hiện đại, xanh, thông minh, giàu bản sắc, các yếu tố văn hóa đặc trưng được giữ gìn và phát huy.

Phát triển đô thị là quy luật khách quan mang tính thời đại và toàn cầu trong thế kỷ XXI. Đến tháng 9-2022, cả nước đã có 888 đô thị, chiếm khoảng 41,5% dân số cả nước. Các đô thị đã và đang là những động lực phát triển quan trọng của các vùng miền và cả nước.
Đặc biệt, sau các tác động mạnh của thiên tai và dịch bệnh thời gian vừa qua, các đô thị cũng là những nền tảng trung tâm, hình thành các cơ hội mới, cung cấp các giải pháp thúc đẩy các hoạt động phục hồi nền kinh tế.
Tuy nhiên, sự phát triển của các đô thị còn nhiều yếu tố chưa bền vững. Hạ tầng đô thị vẫn chưa theo kịp tốc độ đô thị hóa. Công tác cải tạo, chỉnh trang và tái thiết đô thị chưa được quan tâm và chưa có kế hoạch tổng thể để thực hiện, nguồn lực còn thiếu và chưa được xã hội hóa. Nguồn lực tài chính chống chịu trước thiên tai, dịch bệnh và biến đổi khí hậu còn rất hạn chế.

Tại sự kiện, đại biểu tham dự là lãnh đạo của bộ, ngành; hội nghề nghiệp, các chuyên gia trong nước và quốc tế tập trung đi sâu phân tích, đánh giá và thảo luận về các giải pháp chủ yếu cho công tác lập quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững; trong đó, các ý kiến đều cho rằng, quy hoạch đô thị và phát triển kết cấu hạ tầng các đô thị phải đi trước một bước, tạo nguồn lực cho phát triển đô thị.

Các đại biểu cũng tập trung phân tích, đánh giá, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn của địa phương và giải pháp cải thiện chất lượng hạ tầng đô thị; các dự án, chương trình giao thông công cộng, cây xanh, tái thiết đô thị… cải tạo môi trường, kiến trúc cảnh quan đô thị cần được thúc đẩy; việc triển khai hạ tầng số tại các đô thị phù hợp để thúc đẩy xây dựng nền tảng phát triển đô thị thông minh, tạo nguồn lực tài chính bền vững trong xây dựng mới, cải tạo hệ thống hạ tầng đô thị hiện có.

PTGĐ Nguyễn Đăng Quang (bên phải) tại Hội nghị đô thị toàn quốc 2022
PTGĐ Nguyễn Đăng Quang (bên phải) tại Hội nghị đô thị toàn quốc 2022

Là một trong những doanh nghiệp tư vấn xây dựng, thực hiện rất nhiều các dự án về hạ tầng đô thị như: phát triển đô thị loại vừa – tiểu dự án phát triển đô thị Vinh; tiểu dự án thành phố Lào Cai, phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị, Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho bốn tỉnh Bắc Trung Bộ Việt Nam… CONINCO đặc biệt quan tâm tới nội dung của các chuyên đề tại Hội thảo. Trên cơ sở tiếp tục xây dựng hoàn chỉnh, đổi mới mô hình phát triển hệ thống đô thị Việt nam theo mô hình mạng lưới, xanh, thông minh và bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, có nền kiến trúc đô thị giàu bản sắc, hội thảo hy vọng sẽ gợi mở, tháo gỡ những bất cập hạn chế trong phát triển đô thị, tạo căn cứ để nghiên cứu ban hành các chính sách mới, góp phần thúc đẩy phát triển hệ thống đô thị bền vững, đáp ứng yêu cầu cuộc sống đô thị ngày càng cao của người dân cả nước và vị thế xứng đáng trong mạng lưới đô thị Châu Á - Thái Bình Dương

Hoa Lữ