2019/01/11 | Hoạt động kinh doanh

CONINCO tham dự Hội nghị tổng kết công tác 2018 và triển khai kế hoạch 2019 của Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP

Sáng ngày 11/01/2019, Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Việt nam tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 tại Thanh Hóa.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ quản lý doanh nghiệp – Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các Công ty thành viên. Về phía CONINCO có ông Nguyễn Văn Công - Chủ tịch Hội đồng quản trị, TS. Hà Minh – Tổng Giám đốc Công ty tham dự Hội nghị.

Năm 2018 nền kinh tế đạt mức tăng trưởng cao 7,08% lần đầu tiên sau 10 năm kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì tăng trưởng ổn định, lạm phát được kiểm soát, các ngành kinh tế chủ yếu phát triển mạnh nhưng vẫn còn khó khăn, thách thức. Nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ Xây dựng, bộ máy lãnh đạo của Tổng công ty và các công ty thành viên tiếp tục duy trì hoạt động ổn định và có một năm cố gắng nỗ lực không ngừng phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu đề ra.

Giá trị sản xuất kinh doanh đạt 1,738,20 tỉ đồng, đạt 108,78% kế hoạch, trong đó giá trị kinh doanh hợp nhất đạt 883,70 tỉ đồng, đạt 115,97% kế hoạch; doanh thu 1,547,13 tỷ đồng, doanh thu hợp nhất đạt 758,42 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 83,14 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận hợp nhất đạt 46,29 tỷ đồng. Nộp ngân sách 172,32 tỷ đồng; giá trị hợp đồng trong năm đạt 1,991,00 tỷ đồng.

Là một trong những Công ty thành viên, doanh thu tư vấn của CONINCO năm 2018 đạt 358,69 tỷ đồng; doanh số ký đạt 425,38 tỷ đồng, sản lượng thực hiện đạt 363,28 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 14,68 tỷ đồng. Nộp ngân sách 32,8 tỷ đồng.

 

Hội nghị cũng đã đề ra phương hướng nhiệm vụ, đường lối phát triển sản xuất kinh doanh 2019. Nền kinh tế trong nước và quốc tế dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng khả quan trong năm 2019, cùng với sự quan tâm của Bộ Xây dựng cho lĩnh vực tư vấn sẽ là những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của Tổ hợp trong năm 2019: giá trị kinh doanh đạt 1,661,30 tỷ đồng, trong đó danh thu đạt 1,499,26 tỷ, lợi nhuận trước thuế 73,13 tỷ đồng.

Với mục tiêu tiếp tục là nhóm các công ty hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn xây dựng dân dụng và công nghiệp, Tổng công ty trong năm vừa qua đã đoàn kết vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào kết quả chung của toàn ngành xây dựng. Sản xuất của Tổng công ty tăng trưởng về giá trị, doanh thu, lợi nhuận; vốn chủ sở hữu được bảo toàn và tăng trưởng tốt, thu nhập của người lao động được cải thiện. Đây là tín hiệu đáng mừng để không chỉ tập thể cán bộ lãnh đạo, công nhân viên Tổng Công ty và các Công ty thành viên mà còn các nhà đầu tư đặt niềm tin và kỳ vọng một kết quả thành công của cả năm 2019 tới đây.