2014/06/26 | Hoạt động kinh doanh

CONINCO tham dự Lễ khánh thành, bàn giao đưa vào sử dụng Học viện kinh tế tài chính Đông khăm xạng (giai đoạn 2)

Ngày 26 tháng 6 năm 2014, tại Vientiane, Bộ Tài chính hai nước Lào và Việt Nam đã tổ chức Lễ khánh thành, bàn giao đưa vào sử dụng Học viện kinh tế tài chính Đông khăm xạng (giai đoạn 2) - quà tặng của Chính phủ Việt Nam cho Lào. CONINCO là đơn vị Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình cho dự án này.

Dự lễ có các đồng chí: Xổm-xa-vạt Lênh-xa-vắt, Ủy viên Bộ Chính trị T.Ư Đảng NDCM Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ CHDCND Lào, Chủ tịch Phân ban Hợp tác Lào - Việt Nam; Liên Thi-kẹo, Ủy viên T.Ư Đảng NDCM Lào, Bộ trưởng Tài chính Lào; Đinh Tiến Dũng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Tài chính Việt Nam cùng Đoàn đại biểu Bộ Tài chính Việt Nam đang thăm, làm việc tại Lào; đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan của Việt Nam và Lào cùng đông đảo thầy, cô giáo, sinh viên học viện.

Công trình được xây dựng trên khuôn viên rộng 15 ha, có tổng diện tích sàn xây dựng gần 10.000 m2, bao gồm hai khối nhà học tập ba tầng đáp ứng quy mô đào tạo hơn hai nghìn sinh viên; khối nhà hội thảo - phòng học đa năng hai tầng; khối nhà thư viện hai tầng, có 288 chỗ đọc; khối nhà ở cao ba tầng đáp ứng 100 cán bộ lưu trú học bồi dưỡng nghiệp vụ; các công trình phụ trợ.

Công trình được khởi công từ tháng 6-2012, có tổng mức đầu tư gần 114 tỷ VNĐ từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lảo và hơn 3,57 tỷ KIP Lào (tương đương 9,3 tỷ VNĐ) vốn đối ứng của Chính phủ Lào.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đinh Tiến Dũng và đồng chí Liên Thi-kẹo đều cho rằng, đây là công trình quan trọng trong nội dung hợp tác giữa Đảng, Chính phủ, Bộ Tài chính và nhân dân hai nước Việt Nam và Lào, có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực tài chính - tiền tệ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đưa nước Lào sớm trở thành một nước phát triển, hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới, góp phần thiết thực vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.