2018/09/18 | Cơ cấu cổ đông

CONINCO - Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng: UVHĐQT - PTGĐ Nguyễn Mạnh Tuấn

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng: ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.


File Upload:
Đính kèmDung lượng
PDF icon CBTT - KQGDCP - UV. N.M. TUẤN - T.9-18.pdf346.28 KB