2023/04/21 | Hoạt động kinh doanh

CONINCO - Thông báo v/v gia hạn mời nhà thầu tham dự chào hàng cạnh tranh gói thầu "Cung cấp và tư vấn triển khai giải pháp ECM Microsoft Office 365 cho nhu cầu cốt lõi của doanh nghiệp"

Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO thông báo về việc gia hạn mời nhà thầu tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu Cung cấp và tư vấn triển khai giải pháp ECM Microsoft Office 365 cho nhu cầu cốt lõi của doanh nghiệp.

Bên mời thầu: Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO
             Địa chỉ: Số 4 phố Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
             Điện thoại: (+84 - 24) 38523 706
             Email: conincohn@coninco.com.vn

1. Gói thầu: Cung cấp và tư vấn triển khai giải pháp ECM Microsoft Office 365 cho nhu cầu cốt lõi của doanh nghiệp thuộc Đề án phần mềm tin học quản lý
2. Nội dung Hồ sơ yêu cầu: Không thay đổi so với Hồ sơ yêu cầu Cung cấp và tư vấn triển khai iải pháp ECM Microsoft Office 365 cho nhu cầu cốt lõi của doanh nghiệp ngày 22/11/2022.
3. Về việc gia hạn mời mời nhà thầu tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu Cung cấp và tư vấn triển khai giải pháp ECM Microsoft Office 365 cho nhu cầu cốt lõi của doanh nghiệp:
- Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: 21/04/2023
- Phát hành Hồ sơ yêu cầu:
+ Nhà thầu có thể đến nhận bản cứng tại Phòng Kinh doanh (Phòng 804) tòa nhà CONINCO Tower (trong giờ làm việc);
+ Nhà thầu có thể gửi thư yêu cầu tới địa chỉ email conincohn@coninco.com.vn để nhận bản mềm Hồ sơ yêu cầu;
+ Tại Website Công ty CONINCO: coninco.com.vn;
+ Đăng tải thông tin trên hệ thống Báo đấu thầu (phiên bản điện tử).
- Địa chỉ nhận Hồ sơ đề xuất: Gửi trực tiếp tới Phòng Kinh doanh - CONINCO hoặc gửi bản mềm theo địa chỉ email conincohn@coninco.com.vn.
- Thời gian đóng thầu: 15h thứ hai ngày 22/05/2023
- Thời gian mở thầu: 15h30 thứ hai ngày 22/05/2023

Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO kính mời tất cả các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện tham gia đấu thầu gói trên.

Chi tiết Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh: Vui lòng xem file đính kèm