2015/07/10 | Hoạt động kinh doanh

CONINCO vượt chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2015

Ngày 10 tháng 7 năm 2015, tại sân Golf Tam Đảo, Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng – CONINCO tổ chức Hội nghị Kiểm điểm công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2015.

Tham dự Hội nghị có Ban Tổng Giám đốc; Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Công ty cùng Chủ tịch các Công ty trong Hệ thống Nhượng quyền thương mại CONINCO (NQTM).

Hội nghị vui mừng nghe báo cáo sản xuất kinh doanh của CONINCO trong 6 tháng đầu năm 2015. Theo đó, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều đạt và vượt kế hoạch đặt ra, đặc biệt là dịch vụ Tư vấn giám sát, Tư vấn thiết kế. Tổng doanh thu vượt 120,07% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm, CONINCO đã ký được nhiều hợp đồng lớn, chiếm tới 95% tổng giá trị hợp đồng ký được.

Ngoài những con số ấn tượng trong 6 tháng đầu năm của CONINCO, kết quả hoạt động của các Công ty trong hệ thống NQTM cũng rất đáng ghi nhận với doanh số ký hợp đồng tăng lên đáng kể đạt 83,7% kế hoạch năm.

Mặc dù nền kinh tế - xã hội nước ta đang có dấu hiệu phục hồi nhưng vẫn còn chậm chạp. Do đó, để đạt được kết quả sản xuất kinh doanh trên, Ban lãnh đạo cùng tập thể CBCNV CONINCO đã rất nỗ lực cải tiến công tác: Tổ chức cán bộ, phát triển thị trường, quản trị hợp đồng, quản lý chất lượng, tài chính kế toán; thường xuyên rà soát, xây dựng, điều chỉnh các quy chế, quy định, chính sách nội bộ; tổ chức các khóa đào tạo trong và ngoài nước; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học…

Với những kế quả đáng ghi nhận đã đạt được, trong 6 tháng cuối năm 2015, CONINCO tiếp tục tăng cường công tác phát triển thị trường, hướng tới mục tiêu ký kết được nhiều hợp đồng giá trị lớn, làm cơ sở đưa lại doanh thu cao cho các tháng cuối năm và cho các năm tới. Đồng thời xây dựng chiến lược phát triển thị trường cùng với chiến lực phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cũng như tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển thị trường.

CONINCO tin tưởng với sự định hướng của Ban Tổng Giám đốc, với lòng yêu nghề, nhiệt huyết, chuyên nghiệp, tận tâm của các cán bộ; Công ty sẽ hoàn thành tốt những kế hoạch đề ra, đưa thương hiệu CONINCO vươn ra tầm khu vực.