2022/01/13 | Tin nội bộ

Đại diện lãnh đạo CONINCO tham dự Hội nghị tổng kết năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022 Công ty NQTM CONINCO - 3C

Sáng ngày 13/01/2022, Công ty Cổ phần CONINCO 3C (CONINCO-3C) đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Hữu Trường - Phó Tổng Giám đốc CONINCO, ông Trần Việt Cường – Tổng Giám đốc - kiêm Chủ tịch HĐQT CONINCO - 3C cùng Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Giám đốc Trung tâm, các chủ trì và CBNV công ty.

Hội nghị được chia làm 2 phần: Phần 1 là báo cáo công tác đã thực hiện và định hướng kế hoạch năm 2022 của các phòng ban do ông Lê Minh Sỹ - PTGĐ CONINCO 3C chủ trì cuộc họp. Các phòng ban đã trình bày tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và định hướng phát triển năm 2022. Báo cáo đã chỉ rõ, trong năm 2021, do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 kéo dài mà các phòng ban đều gặp những khó khăn trong quá trình thực hiện công tác, đặc biệt trong thời gian Hà Nội phong tỏa gần 02 tháng. Trong những khó khăn, phòng ban có những triển khai công tác phù hợp với tình hình thực tế. Quy trình làm việc và xử lý hồ sơ online được thiết kế và đưa vào hoạt động linh hoạt ứng phó với tình hình giãn cách. 

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Phần 2 là báo cáo sản xuất của các trung tâm do ông Cao Tuấn Anh – PTGĐ CONINCO - 3C chủ trì. Giám đốc các trung tâm đã báo cáo kết quả cũng như những khó khăn trong năm 2021 ảnh hưởng đến kết quả sản xuất không đạt được mục tiêu đề ra ở một số trung tâm. Bên cạnh đó, các Trung tâm cũng chia sẻ định hướng, đường lối và thị trường hướng tới trong năm 2022. Các lĩnh vực được mở rộng hơn là điểm nhấn của trong phát triển 2022 này. 

Nhìn vào những kết quả đạt được và những khó khăn còn vướng mắc trong quá trình sản xuất, hội nghị đã thảo luận đưa ra chiến lược, định hướng phát triển của Công ty trong năm 2022 và những năm tiếp theo thông qua việc tiếp tục kiện toàn nhân sự, nâng cao chất lượng chủ trì, mở rộng đa dạng hoá các lĩnh vực tư vấn…

Ông Nguyễn Hữu Trường - Phó TGĐ CONINCO tham dự và trao phần thưởng Trung tâm xuất sắc
Ông Nguyễn Hữu Trường - Phó TGĐ CONINCO tham dự và trao phần thưởng Trung tâm xuất sắc

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị, Phó TGĐ Nguyễn Hữu Trường đánh giá cao sự nỗ lực và ghi nhận kết quả đã đạt được của toàn thể Ban lãnh đạo cũng như CBNV CONINCO-3C trong một năm đầy biến động của thị trường nhưng vẫn ký được nhiều hợp đồng mang tính đột phá. Tuy nhiên, PTGĐ Nguyễn Hữu Trường cũng thẳng thắn phê bình và định hướng, CONINCO-3C cần phải đặt ra những mục tiêu lớn hơn để hướng công ty theo chiến lược phát triển bền vững, tập trung đào tạo nguồn nhân sự chất lượng cao, mở rộng tiếp cận những thị trường lớn để có thể thực hiện đa dạng hoá lĩnh vực ngành nghề, ký được những hợp đồng có giá trị cao, mang lại lợi ích cho công ty, cho CBNV, cho cộng đồng, xã hội, góp phần nâng cao vị thế thương hiệu hệ thống CONINCO nói riêng và sự phát triển bền vững của đất nước. 

Cảm ơn những chia sẻ, định hướng và chỉ đạo rõ ràng của PTGĐ CONINCO Nguyễn Hữu Trường, Tổng Giám đốc Trần Việt Cường quán triệt một lần nữa tới toàn thể Ban Tổng Giám đốc và CBNV CONINCO-3C sẽ nỗ lực hết mình để sửa đổi, phát triển và nâng cao giá trị cốt lỗi của CONINCO-3C.