2020/01/10 | Tin nội bộ

Đảng bộ CONINCO tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2020

Ngày 09 tháng 01 năm 2020, Đảng ủy Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng – CONINCO đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2020. 

Tham dự hội nghị có đ/c Nguyễn Văn Công – Bí thư Đảng ủy, cùng ban thường vụ Đảng bộ Công ty và các Đảng viên đến từ 11 chi bộ: chi bộ Khối quản lý, Chi bộ Khối sản xuất, Chi bộ Nhượng quyền thương mại.

Hội nghị đã nghe đồng chí Lê Xuân Tường – Phó Bí thư Đảng ủy báo cáo tổng kết năm 2019 và triển khai chương trình công tác năm 2020. Báo cáo đã nêu: Năm 2019, tình hình kinh tế - chính trị trong nước và trên thế giới có nhiều biến động nhưng nhờ thường xuyên được Đảng ủy cấp trên quan tâm, chỉ đạo về công tác Đảng, Đảng bộ CONINCO đã tập trung phối hợp với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và lãnh đạo đội ngũ đảng viên tiếp tục thực hiện những giải pháp vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Trung ương và Đảng ủy cấp trên đề ra. Do đó các chỉ tiêu: doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, thu nhập bình quân người lao động…ổn đinh và hoàn thành kế hoạch đề ra. Đặc biệt, tháng 12/2019, Công ty đã hoàn thành việc xây dựng trụ sở mới CONINCO TOWER, đây là dấu ấn thành quả của 40 năm hình thành và phát triển của Công ty, là niềm tự hào và cũng là động lực cho sự phát triển mạnh mẽ của CONINCO trong những năm tiếp theo.

Đ/c Lê Xuân Tường – Phó Bí thư Đảng ủy Công ty báo cáo tổng kết năm 2019 và triển khai chương trình công tác năm 2020
Đ/c Lê Xuân Tường – Phó Bí thư Đảng ủy Công ty báo cáo tổng kết năm 2019 và triển khai chương trình công tác năm 2020

Về công tác tư tưởng, tổ chức xây dựng đảng, phát triển đảng và kiểm tra, giám sát cũng như nâng cao chất lượng hoạt động của các Chi bộ và Đảng bộ thực hiện có hiệu quả. Các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên hoạt động tích cực, hiệu quả góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người lao động trong Công ty. Trong năm qua, Đảng bộ đã kết nạp được 04 Đảng Viên, xét công nhận chính thức 09 đồng chí, cử 12 đồng chí tham gia lớp Đảng viên mới, bổ sung nhân sự BCH Đảng bộ Công ty đối với 01 đồng chí thay cho 01 đồng chí đến tuổi nghỉ hưu.

Cũng trong báo cáo, đồng chí Lê Xuân Tường nêu rõ phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của năm 2020 là: Tập trung phát triển sản xuất kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đề ra; thường xuyên rà soát, bổ sung và hoàn thiện các quy định nội bồ nhằm nâng cao công tác quản lý và sản xuất kinh doanh. Tiếp tục triển khai công tác Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; thực hiện tốt công tác đánh giá chất lượng Đảng viên và tổ chức Đảng năm 2020 theo đúng quy định, làm tốt công tác phát triển Đảng đảm bảo chất lượng và tiến độ theo kế hoạch đề ra; tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc cấp ủy tham gia ý kiến trong công tác tổ chức bộ máy và cán bộ của cơ quan, đơn vị; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luât Đảng. Thưc hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Đảng ủy Khối và thực hiện hai khâu đột phá “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận” và tiếp tục “Nâng cao chất lương chi bộ”; phối hợp lãnh đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, vận động đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và tham gia xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, xây dựng công sở văn minh…

Đồng chí Nguyễn Văn Công – Bí thư Đảng ủy Công ty chỉ đạo hội nghị
Đồng chí Nguyễn Văn Công – Bí thư Đảng ủy Công ty chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Công – Bí thư Đảng ủy Công ty chia sẻ, kết quả CONINCO đạt được là nhờ sự ủng hộ và đoàn kết chính trị của các Đảng viên. Đ/c Bí thư nhấn mạnh, 2020 sẽ là một năm hoạt động sôi động của Đảng và chính quyền, BCH Đảng bộ cần phải hoàn thành công tác chuẩn bị đại hội trong quý I, quy hoạch Ban chấp hành, chuyển sinh hoạt chính trị cho đối tượng cán bộ mới để tăng tương tác xã hội, đóng góp những ý tưởng mới cho sinh hoạt chính trị của Đảng, góp phần xây dựng Đảng luôn là chỗ dựa về mặt tư tưởng, là nền tảng cho sự phát triển của Doanh nghiệp.

Tại hội nghị, một số đảng viên của các chi bộ trực thuộc đã tham gia ý kiến thảo luận, đánh giá kết quả các mặt công tác xây dựng Đảng đạt được năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Kết thúc hội nghị, đồng chí Bí thư cảm ơn những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự, BCH Đảng bộ Công ty sẽ tiếp thu và đưa vào kế hoạch phát triển Đảng đồng thời yêu cầu các đảng viên phải nỗ lực hơn nữa, tăng tốc hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nói chung góp phần vào sự phát triển bền vững của Công ty.
Hội nghị đã kết thúc thành công tốt đẹp.