2021/06/12 | Tin nội bộ

Đảng uỷ CONINCO kết nối với Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Ngày 12/6, Đảng ủy CONINCO tổ chức kết nối với Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Ban chấp hành Trung ương tổ chức dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ Công ty, các đồng chí Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng uỷ Công ty và các đồng chí Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra. 
Trong 05 năm qua, Đảng bộ CONINCO đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 05, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, có sức lan toả trong Công ty. Đặc biệt, khi đại dịch Covid-19 xuất hiện từ đầu năm 2020 đến nay, toàn thể Đảng viên, CBNV CONINCO luôn thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid đồng thời đã đóng góp hơn 1 tỷ đồng vào công tác phòng chống dịch Covid-19 và Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19 của quốc gia.... 

Toàn cảnh buổi hội nghị trực tuyến tại CONINCO
Toàn cảnh buổi hội nghị trực tuyến tại CONINCO

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã từng bước đi vào nề nếp, trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thúc đẩy việc tự giác nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, nhất là vai trò tiên phong, gương mẫu của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty, các đồng chí Bí thư Chi Bộ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng.

Để đạt hiệu quả thiết thực trong việc thực hiện Chỉ thị 05 thời gian tới, ngày 18/5/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc do Ban chấp hành Trung ương tổ chức giúp các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty, Bí thư các chi bộ, và đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác Đảng nắm bắt một cách toàn diện kết quả đạt được trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 và các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm toàn khóa trong việc triển khai Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 giai đoạn tới. Qua đó để quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05 trong cấp ủy và toàn Công ty.

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, chiều ngày 12/6, Đảng ủy CONINCO tiếp tục nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021 do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì. Tại hội nghị chiều 12/6, đồng chí Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu chuyên đề toàn khóa - chuyên đề năm 2021: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc".