2022/10/14 | Tin nội bộ

Hoàn thành Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy CONINCO nhiệm kỳ 2022 - 2025

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Kế hoạch số 65-KH/ĐUK ngày 17/03/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Hướng dẫn số 17-HD/ĐU ngày 18/4 của Đảng ủy Bộ Xây dựng về Đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025; Văn bản số 22-TB/ĐU ngày 28/9/2022 của Đảng ủy Công ty CONINCO về công tác tổ chức Đại hội Chi bộ, từ ngày 03/10/2022 đến 13/10/2022, các chi bộ trực thuộc Đảng ủy CONINCO đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội các chi bộ trực thuộc có đ/c Nguyễn Huy Quang - Bí thư Đảng ủy; đ/c Lê Minh Hoàng - Phó Bí thư Đảng ủy và các đồng chí Đảng ủy viên.

Để việc tổ chức đại hội các chi bộ đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu đề ra; Đảng ủy đã hướng dẫn, chỉ đạo các chi bộ tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025 trên tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, theo đúng thời gian, nội dung quy định và kế hoạch của Đảng ủy. Tại đại hội các chi bộ đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội chi bộ, kiểm điểm sự lãnh đạo của chi ủy, bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022; xác định phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Theo quy định của Điều lệ Đảng, các chi bộ đã thực hiện bầu chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ là những đảng viên thực sự có bản lĩnh, uy tín, năng lực đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ mới.

Đ/c Nguyễn Huy Quang – Bí thư Đảng ủy Công ty tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội của các Chi bộ
Đ/c Nguyễn Huy Quang – Bí thư Đảng ủy Công ty tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội của các Chi bộ

Trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù đại dịch Covid-19 bùng phát làm ảnh hưởng đến công tác  Đảng trong các Chi bộ, tuy nhiên toàn thể Đảng viên đã cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; cấp ủy đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết TW4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy CONINCO, các Chi ủy và toàn thể các Chi bộ đã nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt các nhiệm vụ được giao, duy trì ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025, đứng trước giai đoạn nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành xây dựng nói riêng trong những năm tới còn nhiều khó khăn và thách thức, Chi ủy lãnh đạo các đơn vị xác định phải tập trung cao hơn nữa trong việc lãnh đạo, chỉ đạo về công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng nói chung và Nghị quyết của Chi bộ và các đơn vị nói riêng để xây dựng phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới sát với thực tiễn. 

Với sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy CONINCO đã thành công tốt đẹp. Thông qua đại hội, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, xây dựng đoàn kết thống nhất trong chi bộ, đảng viên và quần chúng. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, là dịp tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng về vai trò lãnh đạo của Đảng; từ đó tích cực hưởng ứng phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ nhiệm vụ của từng Chi bộ trong nhiệm kỳ 2022-2025, góp phần vào sự phát triển vững mạnh của Đảng bộ Công ty.

Một số hình ảnh tại các Đại hội:

Đại hội Chi bộ Khối sản xuất 1
Đại hội Chi bộ Khối sản xuất 1
Đại hội Chi bộ Khối sản xuất 2
Đại hội Chi bộ Khối sản xuất 2
Đại hội Chi bộ Khối sản xuất 4
Đại hội Chi bộ Khối sản xuất 4
Đại hội Chi bộ Khối sản xuất 5
Đại hội Chi bộ Khối sản xuất 5
Đại hội Chi bộ Khối sản xuất 6
Đại hội Chi bộ Khối sản xuất 6
Đại hội Chi bộ Khối Quản lý
Đại hội Chi bộ Khối Quản lý

Hoa Lữ