2009/06/23 | Hợp tác quốc tế

Học viện đạo tạo và phát triển hạ tầng ikram (iTiDi) Malaysia đến thăm và làm việc với CONINCO

Chiều ngày 23/6/2009 đoàn cán bộ của Học viện đào tạo và phát triển hạ tầng Ikram (Ikram Training and Infrastructure Development Institute - ITiDi) Malaysia đến thăm và làm việc tại Công ty CONINCO.

Về phía đoàn ITiDi gồm có:

- Hj. Yahya Ahmad - Phó Tổng Giám đốc ITiDi

- Ms. Rafidah - Thư ký Tổng Giám đốc ITiDi

- Mr. Fadzli - Cán bộ

Về phía Công ty CONINCO gồm có:

- Ông Nguyễn Văn Công - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.

- Đại diện lãnh đạo Công ty, các Phòng ban trực thuộc và toàn thể các học viên đã từng tham gia học tập tại ITiDi)

Trong những năm vừa qua, ITiDi và CONINCO đã phối hợp chặt chẽ trong việc hợp tác đào tạo. CONINCO đã thường xuyên cử các Kỹ sư Tư vấn tham gia các khoá đào tạo về Quản lý, bảo trì các công trình xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, giao thông...Trong quá trình học tập tại ITiDi, với tinh thần không ngừng học hỏi và tuân thủ nghiêm chỉnh kỷ luật, các học viên CONINCO đã tạo được dấu ấn tốt đối với Ban lãnh đạo ITiDi.

Tại buổi gặp mặt, hai bên đã thẳng thắn trao đổi kinh nghiệm và triển vọng hợp tác trên tinh thần cởi mở và hiểu biết lẫn nhau. Sau đó, đại diện lãnh đạo CONINCO đã hướng dẫn đoàn ITiDi đến thăm quan các công trình mà CONINCO tham gia tư vấn.

Đoàn chụp ảnh với các học viên đã tham gia khóa học của ITiD