2020/07/28 | Tin nội bộ

Hội nghị chất lượng 2020: Giải pháp nâng cao chất lượng – thị trường và đổi mới quản lý – quản trị

Ngày 28 tháng 07 năm 2020, Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng – CONINCO đã tổ chức Hội nghị chất lượng với chủ đề: Giải pháp nâng cao chất lượng – thị trường và đổi mới quản lý – quản trị. Hội nghị có sự tham gia của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc, Công ty nhượng quyền thương mại CONINCO, công ty liên kết và các cán bộ chủ trì, kỹ sư tư vấn CONINCO.

Là một trong những công ty tư vấn xây dựng hàng đầu tại Việt Nam, trong suốt hơn 40 năm đặc biệt từ sau giai đoạn Cổ phần hóa 2007 đến nay vấn đề chất lượng luôn được CONINCO chú trọng kiểm soát chặt chẽ và nâng cao nhằm mang lại những giá trị dịch vụ tốt nhất cho khách hàng và chủ đầu tư. Hình ảnh các kỹ sư với đồng phục CONINCO như những chú ong thợ đã có mặt ở khắp các miền của đất nước, tại các dự án trong điểm Quốc gia đến các dự án lớn của các Tập đoàn, nhà đầu tư tư nhân. Tuy nhiên, với sự phát triển của nền kinh tế xã hội và sự cạnh tranh thị trường ngày càng khốc liệt, bên cạnh nâng cao chất lượng chuyên môn, CONINCO vẫn luôn tìm kiếm đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thị trường, và đổi mới quản lý, quản trị hướng tới sự chuyện nghiệp, hoàn hảo trong từng dịch vụ CONINCO cung cấp. Hội nghị chất lượng 2020 được tổ chức như một diễn đàn chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, nhận thức và đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng thị trường, đổi mới quản lý quản trị phù hợp với từng giai đoạn phát triển chung.

Ông Nguyễn Văn Công – Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc hội nghị
Ông Nguyễn Văn Công – Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Công – Chủ tịch Hội đồng quản trị nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác chất lượng và thương hiệu CONINCO phát triển bền vững cũng gắn liền với những công trình chất lượng cao bởi vậy toàn thể CBNV CONINCO làm việc, cống hiến, phấn đấu cho mục tiêu chất lượng cũng chính là đóng góp cho xã hội, cho công ty và cho chính mình. 

Tại hội nghị Hội nghị đã được nghe các tác giả trình bày 06 bài tham luận về:
-    Chất lượng sản phẩm và chất lượng nguồn nhân lực của CONINCO 6 tháng đầu năm 2020.
-    Trao đổi và đề xuất đổi mới công tác tư vấn hiện trường, tư vấn văn phòng
-    Giới thiệu quy chế quản lý chất lượng và một số kiến nghị về đổi mới quản lý – quản trị
-    Nâng cao chất lượng tư vấn quản lý dự án, giám sát tại dự án chủ đầu tư nước ngoài – những vấn đề kỹ sư cần lưu ý.
-    Nâng cao công tác quản lý an toàn lao động trong xây dựng – những bài học kinh nghiệm
-    Giải pháp nâng cao chất lượng thị trường có yếu tố nước ngoài
-    Phối hợp tư vấn nước ngoài trong thực hiện các dự án tại Việt Nam

Các nhóm tác giả trình bày tham luận tại Hội nghị
Các nhóm tác giả trình bày tham luận tại Hội nghị

Qua các bài tham luận, các thành viên tham gia đã đưa ra các câu hỏi, trao đổi chia sẻ tại hội nghị nhằm đưa ra các giải pháp nâng cao và hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng đúng và đủ các yêu cầu của khách hàng và chủ đầu tư.

Chia sẻ tại hội nghị, Tổng Giám đốc TS. Hà Minh hi vọng, hội nghị chất lượng thành công sẽ góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác chất lượng trong mỗi CBNV CONINCO để từ đó hoàn thiện nâng cao mục tiêu chất lượng vì sự phát triển bền vững của CONINCO.

TS. Hà Minh – Tổng Giám đốc chia sẻ tại Hội nghị
TS. Hà Minh – Tổng Giám đốc chia sẻ tại Hội nghị

Hội nghị chất lượng thường niên hàng năm là diễn đàn về chất lượng lớn của CONINCO. Hội nghị thành công tốt đẹp. Kết thúc hội nghị, PTGĐ Nguyễn Lương Bình cũng khuyến khích các đơn vị tổ chức hội thảo chất lượng định kỳ hàng tháng để hướng dẫn, cập nhật và kiểm soát chất lượng tới toàn bộ CBNV của đơn vị để công tác quản lý chất lượng tư vấn đạt hiệu quả tốt nhất góp phần vào thành công chung của CONINCO.