2017/12/22 | Hoạt động kinh doanh

Hội nghị kiểm điểm công tác năm 2017 và kế hoạch phát triển năm 2018 đơn vị do PTGĐ Lê Thanh Minh phụ trách

Sáng ngày 22 tháng 12 năm 2017, Phó Tổng Giám đốc Lê Thanh Minh đã chủ trì hội nghị kiểm điểm năm 2017 và kế hoạch sản xuất năm 2018 các đơn vị do PTGĐ phụ trách là Trung tâm kiểm định xây dựng (T.KĐ) và Trung tâm Quản lý Xây dựng số 4 (T.QX4).

Tham dự hội nghị có TS. Hà Minh – Tổng Giám đốc Công ty đại diện lãnh đạo phòng Kinh tế kế hoạch, phòng Quản lý kỹ thuật thuộc khối quản lý Công ty, Ban Giám đốc và CBNV các đơn vị T.KĐ, T.QX4.

Năm 2017, trong giai đoạn kinh tế ngày càng có sự cạnh tranh khốc liệt, với sự phát triển của công ty và thương hiệu CONINCO ngày càng được khẳng định cùng sự chỉ đạo thường xuyên của Ban lãnh đạo Công ty đặc biệt là PTGĐ phụ trách và sự hợp tác của các phòng ban chức năng nên các hoạt động tiếp cận và phát triển thị trường của đơn vị có nhiều thuận lợi, đời sống CBNV được nâng lên một bước so với năm ngoái. Tuy nhiên số lượng nhân sự của đơn vị ít, khối lượng công việc chưa nhiều, các dự án phần lớn nằm xa trụ sở Công ty nên khó khăn trong việc chỉ đạo, điều hành, điều động đặc biệt là tăng chi phí thực hiện.

Nhận thấy dược những khó khăn, bất cập và thực tế kết quả sản xuất năm 2017, đơn vị đã đề ra định hướng phát triển trong năm 2018, tập trung phát triển thị trường kiểm định, thẩm tra, tư vấn giám sát; Quản lý giám sát chặt chẽ về chất lượng của các công trình, tránh rủi ro; tăng cường công tác hạch toán kế toán, tiết kiệm chi phí hoạt động, nâng cao đời sống cán bộ, thu hút thêm nhân sự chất lượng cao và đào tạo đội ngũ cán bộ chủ trì mới.

Trao đổi tại hội nghị, bà Hồ Thị Hà – Trưởng phòng Kinh tế Kế hoạch và ông Đào Việt Dũng – Phó Trưởng phòng Quản lý kỹ thuật đã chia sẻ với 02 đơn vị về các vấn đề vướng mắc: hồ sơ quyết toán, thị trường, nhân sự…để có những chính sách hỗ trợ tốt hơn cũng như định hướng phát triển cho các đơn vị để hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2018 sẽ có nhiều khởi sắc.

PTGĐ Lê Thanh Minh chủ trì hội nghị
PTGĐ Lê Thanh Minh chủ trì hội nghị

Chủ trì hội nghị, PTGĐ Lê Thanh Minh đã ghi nhận sự nỗ lực của gắng của tập thể lãnh đạo và CBNV 02 đơn vị đã đoàn kết thực hiện hoàn thành công tác sản xuất 2017. Trong 2 năm tới, tuy công ty chuyển địa điểm sang trụ sở tạm nhưng PTGĐ yêu cầu các đơn vị nhanh chóng ổn định cũng như thông báo tới khách hàng để không ảnh hưởng tới công tác sản xuất kinh doanh. PTGĐ đưa ra một số định hướng phát triển của đơn vị trong năm 2018 như sau: điều chỉnh lại bộ máy nhân sự để thực hiện dự án, thu hút nhân lực chất lượng cao, mở rộng mạng lưới công tác viên chuyên gia hoặc liên kết với các đơn vị trong Công ty để tăng năng lực chuyên môn, mở rộng thị trường các dự án có vốn đầu tư nước ngoài.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, TS. Hà Minh – Tổng Giám đốc công ty nhấn mạnh, là 02 đơn vị có truyền thống lâu đời nhất Công ty, đó vừa là niềm tự hào nhưng cũng là thách thức đối với đơn vị, bởi vậy từng cán bộ cần có sự nỗ lực hết mình, đặc biệt lãnh đạo đơn vị phải có những giải pháp thiết thực để định hướng đưa đơn vị phát triển ngày càng đi lên. Tổng Giám đốc cũng chia sẻ định hướng quản lý của Công ty sẽ hỗ trợ và có hướng giải quyết cụ thể về thị trường, nhân sự, cơ chế…để tạo động lực cho đơn vị phát triển, hoàn thành tốt và vượt kế hoạch được giao.

Hội nghị tổng kết diễn ra thành công tốt đẹp. Hy vọng với những định hướng và chỉ đạo rõ ràng của TGĐ và PTGĐ phụ trách, CBNV đơn vị sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, nâng cao năng lực chuyên môn để công tác sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả tốt hơn, góp phần vào sự phát triển của đơn vị nói riêng và thương hiệu CONINCO nói chung.