2017/12/23 | Hoạt động kinh doanh

Hội nghị kiểm điểm công tác năm 2017 và kế hoạch phát triển năm 2018 đơn vị do PTGĐ Phan Ngọc Cương phụ trách

Sáng ngày 23 tháng 12 năm 2017, PTGĐ Phan Ngọc Cương đã chủ trì Hội nghị kiểm điểm công tác năm 2017 và định hướng kế hoạch năm 2018 các đơn vị do PTGĐ phụ trách là: Trung tâm Quản lý dự án và đầu tư (T.QL), Trung tâm Thiết kế và Quản lý xây dựng (T.TQ), Trung tâm Quản lý dự án (T.QX) và văn phòng đại diện tại Hải Phòng.

Tham dự và chỉ đạo hội nghị có ông Nguyễn Văn Công – Chủ tịch HĐQT, đại diện lãnh đạo các phòng thuộc khối quản lý Công ty cùng Ban Giám đốc và CBNV T.TQ, T.QL, T.QX, văn phòng đại diện tại Hải Phòng.

Khai mạc hội nghị, Chủ tịch HĐQT đã chia sẻ với các đơn vị về đặc điểm thị trường cũng như đặc điểm của Công ty trong năm qua và trong những năm tới. Chủ tịch cho biết, năm qua Công ty triển khai thực hiện dự án xây dựng trụ sở CONINCO TOWER, đặc biệt trong 03 tháng cuối năm, toàn Công ty di chuyển địa điểm làm việc sang trụ sở tạm nên về tổ chức có sự xáo trộn. Tuy nhiên Chủ tịch cũng nhấn mạnh, sự xáo trộn tạm thời này là tiền đề cho sự phát triển ổn định trong tương lai, vì vậy, Chủ tịch yêu cầu PTGĐ cũng như các đơn vị nhanh chóng ổn định, với sự hỗ trợ của HĐQT, ban lãnh đạo Công ty, lãnh đạo đơn vị cần phải đề ra những mục tiêu mới theo xu hướng chặt chẽ, chắc chắn, tiết kiệm và phát triển bền vững để tăng năng suất lao động, hiệu quả công việc cũng như tăng thu nhập cho CBNV.

Tiếp thu sâu sắc ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT, PTGĐ Phan Ngọc Cương đã khái quát những thuận lợi, khó khăn trong năm qua của các đơn vị, đồng thời cùng trao đổi, thảo luận định hướng phát triển trong năm 2018.

Trong năm 2017, tuy Công ty có một số thay đổi về ban Tổng Giám đốc, kiện toàn bộ máy nhân sự và di chuyển địa điểm làm việc nhưng với sự chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo Công ty đặc biệt là của PTGĐ phụ trách cùng với sự phối hợp hỗ trợ nhiệt tình của các phòng quản lý nên tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị vẫn được duy trì tốt, tiếp cận được thị trường hạ tầng kỹ thuật, các công trình giao thông giá trị lớn đưa doanh thu vượt kế hoạch năm.

UVHĐQT, PTGĐ Phan Ngọc Cương chủ trì hội nghị
UVHĐQT, PTGĐ Phan Ngọc Cương chủ trì hội nghị

Với đặc điểm nổi bật là những đơn vị có đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm, PTGĐ yêu cầu trong năm tới, các đơn vị cố gắng giữ vững nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường hợp tác kết nối các đơn vị để tiết kiệm nhân lực, sử dụng chuyên gia, cộng tác viên chuyên môn cao đáp ứng tốt công việc được giao, đồng thời đào tạo, bổ sung nhân sự trẻ, có chuyên môn để phát triển thị trường không chỉ trong lĩnh vực truyền thống là Tư vấn giám sát và Tư vấn quản lý dự án mà còn mở rộng quy mô, mở rộng ra những thị trường mới năng động.

Hội nghị tổng kết diễn ra thành công tốt đẹp. Trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, các đơn vị do PTGĐ Phan Ngọc Cương phụ trách sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện nâng cao năng lực chuyên môn, đẩy mạnh năng lực cạnh tranh, duy trì và đạt kết quả công tác cao hơn, góp phần vào sự phát triển thương hiệu CONINCO.