2017/12/22 | Hoạt động kinh doanh

Hội nghị kiểm điểm công tác năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 đơn vị do PTGĐ Nguyễn Hữu Trường phụ trách

Ngày 22 tháng 12 năm 2017, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Hữu Trường đã chủ trì Hội nghị kiểm điểm công tác năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 các đơn vị do PTGĐ phụ trách là Trung tâm Đầu tư và phát triển dự án (T.DA), Trung tâm Quản lý xây dựng các dự án trọng điểm (T.QD).

Tham dự Hội nghị tổng kết có TS. Hà Minh – Tổng Giám đốc Công ty, đại diện lãnh đạo các phòng thuộc khối quản lý, Giám đốc, Phó Giám đốc cùng các CBNV của 02 đơn vị T.DA, T.QD.

Hội nghị đã nghe báo cáo, thảo luận kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và định hướng kế hoạch năm 2018 do Giám đốc các đơn vị trình bày. Báo cáo đã nêu rõ, trong năm 2017, tình hình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; tính cạnh tranh trong các doanh nghiệp tư vấn xây dựng vẫn rất gay gắt. Mặc dù vậy, bằng năng lực kinh nghiệm, sự đoàn kết phấn đấu của tập thể CBNV, các đơn vị đã khắc phục khó khăn, tăng cường khâu tiếp thị mở rộng thị trường, tạo được nhiều công việc mới, giải quyết tốt công việc và thu nhập cho người lao động, hoàn thành tốt và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm, cụ thể: T.QD doanh thu vượt 195,2% kế hoạch năm; T.DA doanh thu vượt 123% kế hoạch năm. Đặc biệt với T.DA, trong năm qua Công ty đã sáp nhập Trung tâm T.ĐT vào T.DA nên hoạt động của đơn vị có một số xáo trộn về mặt nhân sự, kiện toàn bộ máy lãnh đạo…nhưng dưới sự chỉ đạo sát sao của PTGĐ phụ trách, đơn vị đã có những điều chuyển kịp thời để ổn định sản xuất, không làm ảnh hưởng tới kết quả sản xuất kinh doanh.

PTGĐ Nguyễn Hữu Trường chủ trì hội nghị
PTGĐ Nguyễn Hữu Trường chủ trì hội nghị

Chủ trì hội nghị, PTGĐ Nguyễn Hữu Trường ghi nhận sự nỗ lực của lãnh đạo và tập thể CBNV 02 đơn vị đồng thời PTGĐ khẳng định, trong năm tới, các đơn vị cần kiện toàn bộ máy nhân sự, xây dựng đội ngũ nhân sự đông về số lượng, giỏi về chuyên môn, tận tâm với nghề…nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của chủ đầu tư cũng như các đối tác trong và ngoài nước.

TS. Hà Minh – Tổng Giám đốc phát biểu chỉ đạo hội nghị
TS. Hà Minh – Tổng Giám đốc phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Giám đốc Hà Minh đánh giá cao quá trình hoạt động cũng như kết quả sản xuất kinh doanh của T.DA và T.QD trong suốt những năm qua. Cũng trong hội nghị, TGĐ chia sẻ tới các đơn vị định hướng phát triển cũng như chiến lược kinh doanh của HĐQT nhằm động viên CBNV luôn cố gắng nỗ lực xây dựng nên thương hiệu cá nhân xuất sắc trong một đơn vị xuất sắc góp phần đưa thương hiệu CONINCO ngày càng phát triển vững mạnh.

Hội nghị kết thúc tốt đẹp. Hi vọng với định hướng phát triển của Ban lãnh đạo công ty cùng sự chỉ đạo sát sao của PTGĐ phụ trách và sự nỗ lực không ngừng của lãnh đạo đơn vị, trong năm 2018, 02 đơn vị sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa, góp phần xây dựng, bảo vệ, phát triển thương hiệu công ty và giữ vững ổn định thị trường, đảm bảo công việc và thu nhập cho CBNV.