2020/01/03 | Tin nội bộ

Hội nghị kiểm điểm công tác năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đơn vị do PTGĐ Nguyễn Hữu Trường phụ trách

Ngày 03 tháng 01 năm 2020, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Hữu Trường đã chủ trì Hội nghị kiểm điểm công tác năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 các đơn vị do PTGĐ phụ trách là Trung tâm Đầu tư và phát triển dự án (T.DA), Trung tâm Quản lý xây dựng các dự án trọng điểm (T.QD), Trung tâm Công trình giao thông (T.GT).

Tham dự Hội nghị tổng kết có Giám đốc, Phó Giám đốc cùng các CBNV của 03 đơn vị T.DA, T.QD, T.GT. Hội nghị đã nghe báo cáo, thảo luận kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và định hướng kế hoạch năm 2020, thảo luận kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm định hướng kế hoạch sản xuất năm 2020 để công việc đạt hiệu quả tốt hơn. 

Báo cáo đã nêu rõ, trong năm 2019, với nền tảng vững chắc và uy tín của thương hiệu CONINCO cùng với hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO liên tục được duy trì, cải tiến và sự hỗ trợ công tác quản lý của các phòng ban công ty cùng với sự quan tâm của Ban lãnh đạo cũng như sự chỉ đạo sát sao của PTGĐ phụ trách Nguyễn Hữu Trường là cơ sở, động lực để các đơn vị phát triển, tạo ra được những sản phẩm tư vấn chất lượng cao. Bên cạnh đó, bằng năng lực, kinh nghiệm, sự đoàn kết đồng lòng của tập thể CBNV, các đơn vị đã thực hiện tốt các dự án tham gia, tiếp tục phát triển thị trường truyền thống, mở rộng thị trường các dự án có nguồn vốn ODA, nguồn vốn tư nhân. Tuy vậy, trong năm qua tình hình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; tính cạnh tranh trong các doanh nghiệp tư vấn xây dựng ngày càng gay gắt cùng với sự thay đổi khách quan từ các dự án tham gia nên kết quả đạt được chưa như kỳ vọng.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Vấn đề đặt ra cho các đơn vị cần phải tìm hướng khắc phục để năm 2020 kết quả sản xuất kinh doanh đạt và vượt kế hoạch đặt ra. Nhận định năm 2020, thị trường tư vấn vẫn tiếp tục khó khăn, các đơn vị cần phải tiếp tục giữ vững thị trường truyền thống, tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn của mình, thực hiện tốt các dự án đang triển khai, tạo uy tín đối với khách hàng nhằm phát triển thêm các nguồn việc mới; tăng cường công tác phát triển thị trường, đặc biệt là các dự án có nguồn vốn ODA, FDI, vốn tư nhân; nâng cao chất lượng dịch vụ thông qua việc quản lý, điều hành nhằm khẳng định uy tín, thương hiệu CONINCO; xây dựng các nguồn lực đủ năng lực thực hiện công tác tiếp thị và đấu thầu; hợp tác chặt chẽ với các đối tác chiến lược, tăng cường liên danh liên kết với các nhà thầu trong nước và quốc tế trên cơ sở phát huy sức mạnh tổng hợp, nâng cao khả năng thắng thầu; tiếp tục rà soát và hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ, sắp xếp, cơ cấu lại bộ máy đơn vị để phù hợp với mô hình hoạt động nhằm phát huy cao nhất năng lực cá nhân và nâng cao hiệu quả công việc.

PTGĐ Nguyễn Hữu Trường (thứ 2 từ phải sang) chỉ đạo hội nghị
PTGĐ Nguyễn Hữu Trường (thứ 2 từ phải sang) chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, PTGĐ Nguyễn Hữu Trường ghi nhận sự nỗ lực của lãnh đạo và tập thể CBNV 03 đơn vị đã đồng lòng đoàn kết xây dựng phát triển đơn vị theo định hướng góp phần tô đẹp thêm cho thương hiệu CONINCO. Đặc biệt, đầu năm 2020, cả 03 đơn vị đều đã kí được những hợp đồng quan trọng, đây sẽ là nguồn khích lệ đối với đơn vị, là tiền đề cho 1 năm 2020 khởi sắc. PTGĐ nhấn mạnh, T.DA, T.QD, T.GT 3 đơn vị với 3 màu sắc khác nhau vì vậy sang năm 2020, mỗi đơn vị cần phải phát huy thế mạnh của chính mình; nâng cao năng lực kỹ sư tư vấn đặc biệt trau dồi ngoại ngữ để tiếp cận nhiều hơn các dự án có yếu tố nước ngoài. Bên cạnh đó, các chủ trì cần thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, công tác hiện trường cùng như cách thức xử lý công việc trên công trường nhằm trau dồi chuyên môn, đây là việc cần thiết và cấp bách đối với cả 3 đơn vị. PTGĐ cũng quán triệt cách tốt nhất để phát triển thị trường là phải làm tốt công việc được giao để nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng cơ hội tiếp cận với các đối tác để phát triển công việc góp phần bảo vệ thương hiệu CONINCO.                                         

PTGĐ Nguyễn Hữu Trường và Giám đốc T.QD biểu dương cán bộ tiêu biểu 2019
PTGĐ Nguyễn Hữu Trường và Giám đốc T.QD biểu dương cán bộ tiêu biểu 2019

Cũng trong hội nghị, PTGĐ đã tuyên dương cán bộ tiêu biểu Nguyễn Bách Khoa đã hoàn thành xuất sắc công việc trong năm 2019, tạo được niềm tin, uy tín đối với chủ đầu tư, tạo được thương hiệu cá nhân trong dự án khu đô thị Tây Hồ Tây, góp phần quan trọng trong sự thành công của dự án cũng như sự tín nhiệm của chủ đầu tư khi tiếp tục ký hợp đồng với CONINCO. PTGĐ hi vọng, sang năm 2020 sẽ có nhiều hơn nữa các cán bộ tiêu biểu và tin tưởng với nội lực sẵn có cùng tinh thần đồng lòng đoàn kết, chia sẻ của toàn thể CBNV, 03 đơn vị sẽ tiếp tục phát triển, khẳng định vị thế, vai trò của mình trong công ty nói riêng, là địa chỉ tin cậy của các chủ đầu tư trong và ngoài nước, góp phần bảo vệ thương hiệu CONINCO – 40 năm bền vững và phát triển.

Hội nghị kết thúc tốt đẹp. Toàn thể CBNV các đơn vị sẽ tiếp tục sẽ cố gắng phát huy khả năng, nâng cao năng lực chuyên môn, trau đồi ngoại ngữ, linh hoạt trong các công tác đối nội, đối ngoại cũng như hoàn thiện các kỹ năng khác nhằm cung cấp tối đa dịch vụ tư vấn cho khách hàng và Chủ đầu tư, thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đảm bảo việc làm thường xuyên cho người lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh, duy trì và đạt kết quả công tác cao hơn, góp phần vào sự phát triển bền vững của đơn vị nói riêng và thương hiệu CONINCO nói chung.