2022/12/29 | Tin nội bộ

Hội nghị kiểm điểm công tác sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 đơn vị do PTGĐ Nguyễn Huy Anh phụ trách

Sáng ngày 29 tháng 12 năm 2022, PTGĐ Nguyễn Huy Anh đã chủ trì hội nghị kiểm điểm công tác sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 các đơn vị do PTGĐ phụ trách là Trung tâm Kỹ thuật cơ điện và công trình năng lượng (T.ME) và Trung tâm Khảo sát và thiết kế (T.KS). Tham dự Hội nghị tổng kết còn có đại diện các phòng quản lý cùng lãnh đạo, CBNV 02 đơn vị. 

Trong năm 2022, sau gần 3 năm đại dịch Covid-19 bùng phát cùng với biến động của kinh tế xã hội trong nước và trên thế giới, thị trường tư vấn xây dựng vốn đã khó khăn lại càng khó khăn hơn, sự cạnh tranh của các doanh nghiệp tư vấn trở nên gay gắt, trong khi yêu cầu về chất lượng dịch vụ ngày càng cao ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của 02 đơn vị về thị trường, về nhân sự dẫn đến kết quả sản xuất trong năm 2022 không đạt được như kỳ vọng. Nhìn nhận từ thực tiễn hoạt động kinh doanh năm 2022, hội nghị đã đánh giá, chỉ rõ những điểm còn yếu, còn thiếu sót để rút kinh nghiệm nhằm định hướng kế hoạch sản xuất năm 2023 để công việc đạt hiệu quả tốt hơn. 

Tại Hội nghị đại diện các phòng quản lý cũng đã thảo luận với 02 đơn vị những vấn đề về nhân sự, bảo hiểm của người lao động cũng như trao đổi về công tác thị trường, kiểm soát chất lượng, kinh nghiệm thực hiện hồ sơ đấu thầu online đảm bảo đúng thời gian, tránh rủi ro và khả năng thành công cao. 

Đại diện các phòng trao đổi với đơn vị về công tác quản lý
Đại diện các phòng trao đổi với đơn vị về công tác quản lý

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, PTGĐ Nguyễn Huy Anh đặt ra bài toán về nhân sự và thị trường cho lãnh đạo 02 đơn vị. Xác định con người là nòng cốt của sự phát triển lâu dài, PTGĐ yêu cầu 02 đơn vị bên cạnh duy trì nhân sự nhiều kinh nghiệm, cần bổ sung đội ngũ cán bộ mới, đào tạo dìu dắt lớp trẻ gắn bó lâu dài với đơn vị để phát huy năng lực, nhiệt huyết cống hiến cho sự phát triển của đơn vị nói riêng và của công ty nói chung. Trong năm 2023, khi công ty áp dụng phần mềm quản trị, việc chia sẻ thông tin giữa phòng ban và đơn vị nhanh chóng, chính xác trên cơ sở dữ liệu khoa học, có sự kết nối sẽ tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất được thuận lợi. PTGĐ nhấn mạnh, khi thị trường mũi nhọn bị thu hẹp, lãnh đạo đơn vị cần mạnh dạn mở rộng các thị trường tiềm năng khác để ký được nhiều hợp đồng, tạo nguồn việc ổn định cho CBNV, đồng thời điều chỉnh bộ máy quản lý để có đủ nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ công ty giao, các cán bộ phải nâng cao chuyên môn, tập trung ứng dụng công nghệ để công việc để tăng năng suất lao động, nâng cao thu nhập của cán bộ. 

PTGĐ Nguyễn Huy Anh (giữa) chỉ đạo Hội nghị
PTGĐ Nguyễn Huy Anh (giữa) chỉ đạo Hội nghị

Mặt khác, CONINCO có ưu thế là một thương hiệu uy tín, với hệ thống quản lý chất lượng ISO 1900-2015 cùng sự hỗ trợ của các phòng ban quản lý và sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty rất thuận lợi cho các đơn vị trong công tác phát triển thị trường. Sang năm 2023, PTGĐ Nguyễn Huy Anh hi vọng các đơn vị sẽ phát huy tối đa năng lực của mỗi cán bộ để góp phần nâng cao sức mạnh tập thể, giúp đơn vị hoàn thành tốt kế hoạch được giao. 

Hội nghị kết thúc tốt đẹp. Ban lãnh đạo và CBNV 02 đơn vị sẽ quyết tâm xây dựng chiến lược phát triển về con người, về chuyên môn đủ Chất và Lượng để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đảm bảo việc làm thường xuyên cho người lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần vào sự phát triển bền vững của đơn vị nói riêng và thương hiệu CONINCO nói chung. 

Hoa Lữ