2020/01/03 | Tin nội bộ

Hội nghị kiểm điểm tổng kết năm 2019 và kế hoạch phát triển năm 2020 đơn vị do PTGĐ Lê Thanh Minh phụ trách

Sáng ngày 03 tháng 01 năm 2020, Phó Tổng Giám đốc Lê Thanh Minh đã chủ trì hội nghị kiểm điểm năm 2019 và kế hoạch sản xuất năm 2020 các đơn vị do PTGĐ phụ trách là Trung tâm kiểm định xây dựng (T.KĐ), Trung tâm Quản lý Xây dựng số 4 (T.QX4), Trung tâm lao động ngoài nước (T.NN).

Tham dự hội nghị có Ban Giám đốc và CBNV các đơn vị T.KĐ, T.QX4, T.NN. Hội nghị đã nghe báo cáo, thảo luận kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm định hướng kế hoạch sản xuất năm 2020 để công việc đạt hiệu quả tốt hơn. 

Báo cáo đã nêu rõ, trong năm 2019, với nền tảng vững chắc và uy tín của thương hiệu CONINCO cùng với hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO liên tục được duy trì, cải tiến và sự hỗ trợ công tác quản lý của các phòng ban công ty cùng với sự quan tâm của Ban lãnh đạo cũng như sự chỉ đạo sát sao của PTGĐ phụ trách Lê Thanh Minh là cơ sở, động lực để các đơn vị phát triển, tạo ra được những sản phẩm tư vấn chất lượng cao. Bên cạnh đó, bằng năng lực, kinh nghiệm, sự đoàn kết đồng lòng của tập thể CBNV, các đơn vị đã thực hiện tốt các dự án tham gia. Tuy vậy, trong năm qua tình hình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; tính cạnh tranh trong các doanh nghiệp tư vấn xây dựng ngày càng gay gắt cùng với sự thay đổi khách quan từ các dự án tham gia nên kết quả đạt được chưa như kỳ vọng.

Nhận thấy dược những khó khăn, bất cập và thực tế kết quả sản xuất năm 2019, đơn vị đã đề ra định hướng phát triển trong năm 2020, tập trung phát triển thị trường kiểm định, thẩm tra, tư vấn giám sát; Quản lý giám sát chặt chẽ về chất lượng của các công trình, tránh rủi ro; tăng cường công tác hạch toán kế toán, tiết kiệm chi phí hoạt động, nâng cao đời sống cán bộ, thu hút thêm nhân sự chất lượng cao và đào tạo đội ngũ cán bộ chủ trì mới.

PTGĐ Lê Thanh Minh (thứ 2 từ trái sang) chủ trì hội nghị
PTGĐ Lê Thanh Minh (thứ 2 từ trái sang) chủ trì hội nghị

Chủ trì hội nghị, PTGĐ Lê Thanh Minh đã ghi nhận sự nỗ lực của gắng của tập thể lãnh đạo và CBNV 03 đơn vị đã đoàn kết thực hiện công tác sản xuất 2019. Trong đó, trung tâm T.KĐ đã có sự chuyển biến hoàn thành kế hoạch đặt ra, trung tâm T.TN đã đi vào ổn định, bước đầu đạt hiệu quả, đưa được thực tập sinh sang lao động và làm việc tại Nhật Bản. Đây cũng là bước phát triển nổi bật của đơn vị nói riêng và của công ty nói chung trong việc mở rộng dịch vụ kinh doanh. Sự khởi đầu thuận lợi của T.NN làm tiền đề cho những năm tới phát triển mạnh mẽ hơn. Nhận định năm 2020 tiếp tục là một năm khó khăn đối với ngành tư vấn xây dựng, PTGĐ yêu cầu các đơn vị cần phải đoàn kết đồng lòng, nỗ lực quyết tâm hơn nữa, tập trung tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; chủ động mạnh dạn nắm bắt các cơ hội để mở rộng phát triển thị trường, tạo nguồn việc và thu nhập ổn định cho CBNV để hoàn thành tốt kế hoạch đặt ra. 

Hội nghị tổng kết diễn ra thành công tốt đẹp. Hy vọng với những định hướng và chỉ đạo rõ ràng của PTGĐ phụ trách, CBNV đơn vị sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, nâng cao năng lực chuyên môn để công tác sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả tốt hơn, góp phần vào sự phát triển của đơn vị nói riêng và thương hiệu CONINCO nói chung.