2020/01/03 | Tin nội bộ

Hội nghị kiểm điểm tổng kết năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đơn vị do PTGĐ Lê Ngọc Quang phụ trách

Sáng ngày 03 tháng 01 năm 2020, Phó Tổng Giám đốc Lê Ngọc Quang đã chủ trì Hội nghị kiểm điểm công tác năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 các đơn vị do PTGĐ phụ trách là Trung tâm Quản lý xây dựng số 1 (T.QX1), Trung tâm Kỹ thuật hạ tầng (T.HT).

Tham dự Hội nghị tổng kết Giám đốc, Phó Giám đốc cùng các CBCNV của 02 đơn vị T.QX1, T.HT. Hội nghị đã nghe báo cáo, thảo luận kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và định hướng kế hoạch năm 2020, thảo luận kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm định hướng kế hoạch sản xuất năm 2020 để công việc đạt hiệu quả tốt hơn. 

Báo cáo đã nêu rõ, trong năm 2019, với nền tảng vững chắc và uy tín của thương hiệu CONINCO cùng với hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO liên tục được duy trì, cải tiến và sự hỗ trợ công tác quản lý của các phòng ban công ty cùng với sự quan tâm của Ban lãnh đạo cũng như sự chỉ đạo sát sao của PTGĐ phụ trách Lê Ngọc Quang là cơ sở, động lực để các đơn vị phát triển, tạo ra được những sản phẩm tư vấn chất lượng cao. Tuy vậy, trong năm qua tình hình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; tính cạnh tranh trong các doanh nghiệp tư vấn xây dựng ngày càng gay gắt cùng với sự thay đổi khách quan từ các dự án tham gia nên kết quả đạt được chưa như kỳ vọng.

PTGĐ Lê Ngọc Quang chủ trì hội nghị
PTGĐ Lê Ngọc Quang chủ trì hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, PTGĐ Lê Ngọc Quang kiểm điểm sâu sắc công tác sản xuất của từng đơn vị nhằm đề ra kế hoạch năm 2020. Nhận định năm 2020 và những năm tiếp theo, thị trường tư vấn còn rất nhiều khó khăn, khả năng phát triển thị trường của trung tâm còn nhiều vấn đề vì vậy PTGĐ yêu cầu đơn vị trong năm tới, đơn vị bám sát thị trường truyền thống và các thị trường mở để tìm kiếm nguồn công việc phù hợp, ổn định. Đặc biệt vấn đề nhân sự cần được bổ sung: bổ sung lãnh đạo để tạo điều kiện đi ngoại giao phát triển thị trường, bổ sung chủ trì và cán bộ chuyên môn nhằm xây dựng nguồn nhân lực dày đủ chất và lượng để đáp ứng tốt công việc, đảm bảo nguồn công việc ổn định lâu dài cho CBCNV. PTGĐ cũng nhấn mạnh các đơn vị cần phải xây dựng kế hoạch thu chi, nhận định được sự chuyển biến của thị trường và mỗi cán bộ cần phải nỗ lực tư duy phát triển thị trường để góp phần xây dựng một ngôi nhà chung phát triển vững mạnh.

Hội nghị kết thúc tốt đẹp, PTGĐ Lê Ngọc Quang hi vọng trong năm mới, với kế hoạch mới, trụ sở mới khang trang hiện đại, tất cả CBCNV sẽ cùng nhau cố gắng, đoàn kết, phát triển, sẻ chia để tạo nên một tập thể mạnh, một thương hiệu mạnh góp phần vào sự phát triển của CONINCO.