2021/01/05 | Tin nội bộ

Hội nghị kiểm điểm tổng kết năm 2020 và kế hoạch phát triển năm 2021 đơn vị do PTGĐ Lê Thanh Minh phụ trách

Sáng ngày 05 tháng 01 năm 2021, Phó Tổng Giám đốc Lê Thanh Minh đã chủ trì hội nghị kiểm điểm năm 2020 và kế hoạch sản xuất năm 2021 các đơn vị do PTGĐ phụ trách là Trung tâm kiểm định xây dựng (T.KĐ), Trung tâm Quản lý Xây dựng số 4 (T.QX4). Tham dự hội nghị có Ban Giám đốc và CBNV 02 đơn vị. 

Hội nghị đã nghe báo cáo, thảo luận kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm định hướng kế hoạch sản xuất năm 2021 để công việc đạt hiệu quả tốt hơn. Báo cáo đã nêu rõ, với năng lực và thương hiệu CONINCO ngày càng được khẳng định là điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận và phát triển thị trường; với hệ thống quản lý chặt chẽ và chuyên nghiệp của Công ty và sự quan tâm của Ban lãnh đạo cũng như sự chỉ đạo sát sao của PTGĐ phụ trách Lê Thanh Minh là cơ sở, động lực để các đơn vị phát triển, tạo ra được những sản phẩm tư vấn chất lượng cao. Bên cạnh đó, bằng năng lực, kinh nghiệm, sự đoàn kết đồng lòng của tập thể CBNV, các đơn vị đã thực hiện tốt các dự án tham gia, được chủ đầu tư đánh giá cao. Tuy vậy, năm 2020 thực sự là một năm đầy thách thức với hoạt động sản xuất của các đơn vị khi phải đối mặt với khủng hoảng kinh tế thế giới nói chung và kinh tế trong nước nói riêng trước ảnh hưởng của đại dịch COVID kéo dài và thiên tai lũ lụt triền miên; tính cạnh tranh trong các doanh nghiệp tư vấn xây dựng ngày càng gay gắt nên kết quả đạt được chưa như kỳ vọng.

Nhận thấy được những khó khăn, bất cập và thực tế kết quả sản xuất năm 2020, đơn vị đã đề ra định hướng phát triển trong năm 2021, tập trung phát triển nguồn nhân sự chất lượng cao và đào tạo đội ngũ cán bộ chủ trì, thay đổi cách thức phát triển thị trường, thực hiện đúng quy chế, quy trình về quản lý chất lượng, quản lý giám sát chặt chẽ công tác tư vấn hiện trường nhằm mở rộng và nâng cao dịch vụ cung cấp trên thị trường. Ban giám đốc và CBNV 02 đơn vị quyết tâm nỗ lực đoàn kết, phối hợp để hoàn thành tốt kế hoạch đặt ra trong năm 2021.

PTGĐ Lê Thanh Minh chỉ đạo hội nghị
PTGĐ Lê Thanh Minh chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, PTGĐ Lê Thanh Minh ghi nhận sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo và CBNV các đơn vị trong một năm đầy biến động như 2020. Nhận định năm 2021, nền kinh tế tiếp tục bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID vẫn còn diễn biễn phức tạp, PTGĐ nhấn mạnh, thị trường cạnh tranh càng gay gắt thì CONINCO càng cần phải khẳng định giá trị vượt trội của CONINCO là chất lượng và sự tận tâm, chuyên nghiệp trong công việc, để tạo được sự tin tưởng cho chủ đầu tư. PTGĐ yêu cầu các đơn vị cần phải nỗ lực quyết tâm hơn nữa, tập trung tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; kiện toàn bộ máy nhân sự phù hợp với công việc, chủ động mạnh dạn nắm bắt các cơ hội để mở rộng phát triển thị trường, tạo nguồn việc và thu nhập ổn định cho CBNV để hoàn thành tốt kế hoạch đặt ra. 

Hội nghị tổng kết diễn ra thành công tốt đẹp. Hy vọng với những định hướng, hỗ trợ của Ban lãnh đạo Công ty và sự chỉ đạo rõ ràng của PTGĐ phụ trách, toàn thể CBNV các đơn vị sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, nâng cao năng lực chuyên môn để công tác sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả tốt hơn, góp phần vào sự phát triển của đơn vị nói riêng và thương hiệu CONINCO nói chung.