2020/12/29 | Tin nội bộ

Hội nghị kiểm điểm tổng kết năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 đơn vị do PTGĐ Lê Ngọc Quang phụ trách

Sáng ngày 29 tháng 12 năm 2020, Phó Tổng Giám đốc Lê Ngọc Quang đã chủ trì Hội nghị kiểm điểm công tác năm 2020và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 các đơn vị do PTGĐ phụ trách là Trung tâm Thí nghiệm và Kiểm định công trình, Trung tâm Quản lý xây dựng số 1 (T.QX1), Trung tâm Kỹ thuật hạ tầng (T.HT). 

Tham dự Hội nghị tổng kết có Giám đốc, Phó Giám đốc cùng các CBNV của 03 đơn vị T.TN, T.QX1, T.HT. Hội nghị đã nghe báo cáo, thảo luận kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm định hướng kế hoạch sản xuất năm 2021 để công việc đạt hiệu quả tốt hơn. 

Báo cáo đã nêu rõ, năm 2020 công ty đã hoạt động ổn định tại trụ sở mới khang trang, hiện đại với nền tảng vững chắc và uy tín của thương hiệu CONINCO cùng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO liên tục được duy trì, cải tiến thêm vào đó là sự hỗ trợ công tác quản lý của các phòng ban công ty cùng với sự quan tâm của Ban lãnh đạo cũng như sự chỉ đạo sát sao của PTGĐ phụ trách Lê Ngọc Quang là cơ sở, động lực để các đơn vị phát triển, tạo ra được những sản phẩm tư vấn chất lượng cao. Mặc khác, trong năm qua, 03 đơn vị đã cố gắng duy trì thị trường truyền thống, mở rộng tiếp cận các thị trường mới, triển khai thực hiện tốt các dự án đang thi công hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đặt ra. Công tác đoàn thể, nghiên cứu khoa học các cán bộ cũng tích cực tham gia nhằm trao đổi, chia sẻ các kiến thức chuyên môn cũng như nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ góp phần gìn giữ văn hóa và thương hiệu CONINCO chuyên nghiệp, đoàn kết tạo thành công.

PTGĐ Lê Ngọc Quang chủ trì hội nghị
PTGĐ Lê Ngọc Quang chủ trì hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, PTGĐ Lê Ngọc Quang kiểm điểm sâu sắc hoạt động của từng đơn vị nhằm đề ra kế hoạch năm 2021. Đánh giá chung về 03 đơn vị, PTGĐ Lê Ngọc Quang ghi nhận sự cố gắng của CBNV đã tích cực trong công tác để hoàn thành kế hoạch được giao trong điều kiện nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19 kéo dài. Tuy nhiên, PTGĐ cũng đã chỉ rõ điểm mạnh và chưa mạnh của từng đơn vị, qua đó yêu cầu từng đơn vị phải điều chỉnh thị trường đúng hướng với những biến động trong năm tới cũng như khuyến khích từng CBNV đẩy mạnh sản xuất, phối kết hợp với nhau và với cả các đơn vị trong công ty để tạo nên những nhóm làm việc đa lĩnh vực chuyên nghiệp và hiệu quả. Đặc biệt vấn đề nhân sự cần được kiện toàn cả về chất lượng chuyên môn và khả năng ngoại ngữ để tiếp cận với đối tác trong và ngoài nước, tham gia vào các dự án có yếu tố nước ngoài để xây dựng một thị trường ổn định, lâu dài. PTGĐ cũng nhấn mạnh Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty luôn tạo điều kiện và hỗ trợ các đơn vị trong việc tiếp cận thị trường, tuy nhiên, CBNV các đơn vị cần phải nhận định được sự chuyển biến của thị trường để nỗ lực chủ động mở rộng thị trường để góp phần xây dựng một ngôi nhà chung phát triển vững mạnh. 

Hội nghị kết thúc tốt đẹp, PTGĐ Lê Ngọc Quang hi vọng trong năm mới, với kế hoạch mới, tất cả CBNV 03 đơn vị sẽ cùng nhau cố gắng, vượt qua khó khăn, đoàn kết, phát triển, sẻ chia để tạo nên một tập thể mạnh, một thương hiệu mạnh góp phần vào sự phát triển của CONINCO.