2015/12/28 | Hoạt động kinh doanh

Hội nghị tổng kết năm 2015 các đơn vị do PTGĐ Hà Minh phụ trách

Ngày 25 tháng 12 năm 2015, Phó Tổng Giám đốc Hà Minh đã chủ trì Hội nghị tổng kết năm 2015 các đơn vị do PTGĐ phụ trách là Trung tâm Chuyển giao công nghệ xây dựng và môi trường (T.MT), Trung tâm Quản lý xây dựng (T.QX), Trung tâm Máy xây dựng và công trình công nghiệp (T.MX) và Trung tâm Hợp tác và tư vấn Quốc tế (T.3C).

Tham dự Hội nghị tổng kết có giám đốc, phó giám đốc, kế toán, thư ký của các đơn vị do PTGĐ Hà Minh phụ trách.

Tại Hội nghị, các cán bộ đã được nghe báo cáo tổng kết năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016. Qua đó, cùng nhau nhận định những ưu, nhược điểm và các biện pháp nhằm cải tiến công việc hiệu quả hơn.

Tuy năm 2015 vẫn là một năm thách thức với nền kinh tế thế giới nói chung và ngành xây dựng tại Việt Nam nói riêng nhưng 04 đơn vị do PTGĐ Hà Minh phụ trách đều xấp xỉ đạt và vượt kế hoạch năm được giao. Trong đó tiêu biểu là T.MT và T.3C vượt kế hoạch năm với chỉ số lần lượt là 193,91% và 187%.

Tiến tới năm 2016, Phó Tổng Giám đốc cùng các đơn vị đã cùng nhau thảo luận và đề ra định hướng hoạt động về cơ chế cũng như về nhân sự và các kiến nghị chung cho sự phát triển của công ty như: Ổn định lực lượng và cơ cấu nhân sự; Tích cực đào tạo ngắn hạn và dài hạn cho cán bộ để nâng cao trình độ chuyên môn; Tiếp tục bám sát khai thác các thị trường truyền thống và tích cực phát triển các thị trường mới; Thực hiện và xúc tiến việc chuyển giao công nghệ với các đối tác quốc tế.

Hội nghị tổng kết diễn ra thành công tốt đẹp. Hy vọng, với sự nỗ lực và tâm huyết trong mọi công việc, các trung tâm do PTGĐ Hà Minh phụ trách sẽ thực hiện và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao, góp phần đưa thương hiệu CONINCO thành đối tác truyền thống và tin cậy của các đối tác nước ngoài khi đến Việt Nam cũng như từng bước đưa thương hiệu CONINCO vươn ra thị trường khu vực và thế giới.