2015/12/24 | Hoạt động kinh doanh

Hội nghị tổng kết năm 2015 và kế hoạch phát triển năm 2016 đơn vị do PTGĐ Nguyễn Đăng Quang phụ trách

Ngày 24 tháng 12 năm 2015, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Quang đã chủ trì Hội nghị tổng kết năm 2015 và kế hoạch phát triển năm 2016 các đơn vị do PTGĐ phụ trách là Trung tâm Kiến trúc 1 (T.A1).

Tham dự Hội nghị tổng kết có giám đốc, phó giám đốc, kế toán, thư ký của T.A1.

Tại Hội nghị, các cán bộ đã được nghe báo cáo tổng kết năm 2015 và kế hoạch phát triển năm 2016. Qua đó, cùng nhau nhận định những ưu, nhược điểm và các biện pháp nhằm cải tiến công việc hiệu quả hơn.

Năm 2015 là năm tăng trưởng mạnh nhất trong 5 năm qua, kinh tế Việt Nam bắt đầu khởi sắc, là dấu hiệu tích cực cho các doanh nghiệp trong nước nói chung và các doanh nghiệp nói riêng. Trong năm 2015, Trung tâm Kiến trúc 1 đã đạt kết quả sản xuất kinh doanh vượt trội với nhiều dự án lớn, vượt 178,37% so với kế hoạch năm.

Tiến tới năm 2016, Phó Tổng Giám đốc cùng T.A1 đã cùng nhau thảo luận và đề ra định hướng hoạt động về cơ chế cũng như về nhân sự và các kiến nghị chung cho sự phát triển của công ty như: Phát triển năng lực chuyên môn cả về chất lượng và số lượng; Phát triển trọng tâm thị trường tư vấn thiết kế, thẩm tra; Tăng thu nhập bình quân, đảm bảo quyền lợi cho cán bộ; Hoàn thiện cơ chế quản lý.

Hội nghị tổng kết diễn ra thành công tốt đẹp. Hy vọng, với những định hướng và chỉ đạo rõ ràng cùng lòng yêu nghề, sự quyết tâm, đồng lòng của các cán bộ; các đơn vị do PTGĐ Nguyễn Đăng Quang phụ trách sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, góp phần tạo nên thành công chung cho thương hiệu CONINCO.