2015/12/25 | Hoạt động kinh doanh

Hội nghị tổng kết năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 đơn vị do PTGĐ Lê Ngọc Quang phụ trách

Ngày 25 tháng 12 năm 2015, Phó Tổng Giám đốc Lê Ngọc Quang đã chủ trì Hội nghị tổng kết năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 các đơn vị do PTGĐ phụ trách là Trung tâm Thí nghiệm và kiểm định công trình (T.TN); Trung tâm Quản lý xây dựng số 1 (T.QX1); Trung tâm Kỹ thuật hạ tầng (T.HT); Trung tâm Kiểm định xây dựng (T.KĐ).

Tham dự Hội nghị tổng kết có giám đốc, phó giám đốc, kế toán, thư ký của các đơn vị do PTGĐ Lê Ngọc Quang phụ trách.

Tại Hội nghị, các cán bộ đã được nghe báo cáo tổng kết năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016. Qua đó, cùng nhau nhận định những ưu, nhược điểm và các biện pháp nhằm cải tiến công việc hiệu quả hơn.

Tuy năm 2015 vẫn là một năm thách thức với nền kinh tế thế giới nói chung và ngành xây dựng tại Việt Nam nói riêng nhưng 04 đơn vị do PTGĐ Lê Ngọc Quang phụ trách đều xấp xỉ đạt và vượt kế hoạch năm được giao. Trong đó tiêu biểu là T.QX1 và T.TN vượt kế hoạch năm với chỉ số lần lượt là 176,81% và 164,68%.

Tiến tới năm 2016, Phó Tổng Giám đốc cùng các đơn vị đã cùng nhau thảo luận và đề ra định hướng hoạt động về cơ chế cũng như về nhân sự và các kiến nghị chung cho sự phát triển của công ty như: Phát triển năng lực chuyên môn cả về chất lượng và số lượng; Phát triển các dự án có quy mô vừa và lớn tại địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận có tính khả thi cao; Tập trung phát triển thị trường kiểm định, thẩm tra, tư vấn giám sát; Tăng cường công tác hạch toán kế toán nhằm điều tiết dòng tiền của đơn vị một cách hợp lý, tiết kiệm chi phí hoạt động, nâng cao đời sống cán bộ.

Hội nghị tổng kết diễn ra thành công tốt đẹp. Hy vọng, với những định hướng và chỉ đạo rõ ràng cùng lòng yêu nghề, sự quyết tâm, đồng lòng của các cán bộ; các đơn vị do PTGĐ Lê Ngọc Quang phụ trách sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, góp phần tạo nên thành công chung cho thương hiệu CONINCO.