2015/12/26 | Hoạt động kinh doanh

Hội nghị tổng kết năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 đơn vị do PTGĐ Nguyễn Hữu Trường phụ trách

Ngày 26 tháng 12 năm 2015, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Hữu Trường đã chủ trì Hội nghị tổng kết năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 các đơn vị do PTGĐ phụ trách là Trung tâm Đầu tư và phát triển dự án (T.DA), Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển xây dựng (T.ĐT), Trung tâm Quản lý xây dựng các dự án trọng điểm (T.QD).

Tham dự Hội nghị tổng kết có giám đốc, phó giám đốc, cán bộ của T.DA, T.ĐT, T.QD.

Tại Hội nghị, các cán bộ đã được nghe báo cáo tổng kết năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016. Qua đó, cùng nhau nhận định những ưu, nhược điểm và các biện pháp nhằm cải tiến công việc hiệu quả hơn.

Tuy năm 2015 vẫn là một năm thách thức với nền kinh tế thế giới nói chung và ngành xây dựng tại Việt Nam nói riêng nhưng 03 đơn vị do PTGĐ Nguyễn Hữu Trường phụ trách đều vượt kế hoạch năm được giao. Trong đó nổi bật là T.QD với doanh thu vượt 131% kế hoạch năm.

Tiến tới năm 2016, Phó Tổng Giám đốc cùng các đơn vị đã cùng nhau thảo luận và đề ra định hướng hoạt động về cơ chế cũng như về nhân sự và các kiến nghị chung cho sự phát triển của công ty như: Tăng cường công tác phát triển thị trường, tập trung cao độ nguồn lực, trí lực của tập thể cán bộ trong đơn vị, phát triển công việc đặc biệt trong các loại hình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật; Chú trọng công tác đào tạo nâng cao trình độ cán bộ; Thực hành tiết kiệm trong tất cả các hoạt động; Đổi mới, hoàn thiện các cơ chế quản lý để nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp của mỗi cá nhân.

Hội nghị tổng kết diễn ra thành công tốt đẹp. Trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, các đơn vị do PTGĐ Nguyễn Hữu Trường Phụ trách sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện nâng cao năng lực chuyên môn, xây dựng và phát triển nguồn nhân lực tư vấn lành nghề đáp ứng yêu cầu của các lĩnh vực tư vấn xây dựng, phấn đấu đảm bảo việc làm thường xuyên cho người lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh, duy trì và đạt kết quả công tác cao hơn, góp phần vào sự phát triển thương hiệu CONINCO.