2015/12/24 | Hoạt động kinh doanh

Hội nghị tổng kết năm 2015 và triển khai nhiệm vụ 2016 đơn vị do PTGĐ Nguyễn Lương Bình phụ trách

Hội nghị tổng kết năm 2015 và triển khai nhiệm vụ 2016 của P.KT

Ngày 23 tháng 12 năm 2015, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Lương Bình đã chủ trì Hội nghị tổng kết năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016 cho đơn vị do PTGĐ phụ trách là Phòng Quản lý kỹ thuật (P.KT).

Tham dự Hội nghị tổng kết có giám đốc, phó giám đốc, cán bộ của Phòng Quản lý kỹ thuật.

Tại Hội nghị, các cán bộ đã được nghe báo cáo tổng kết năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016. Qua đó, cùng nhau nhận định những ưu, nhược điểm và các biện pháp nhằm cải tiến công việc hiệu quả hơn, đặc biệt là chất lượng nguồn nhân lực và quản lý chất lượng.

Trong năm 2015, P.KT đã ban hành 03 sổ tay tư vấn về: Công trình hàng không; Công tác thẩm tra, thiết kế, dự toán; Tư vấn đấu thầu và phối hợp với các chuyên gia của Hội Kết cấu và công nghệ xây dựng Việt Nam thực hiện Đề tài Lập chỉ dẫn kỹ thuật cho các công trình đã được nghiệm thu hoàn thành, đang chuyển thành sách. P.KT cũng đã tổ chức thành công Diễn đàn chất lượng “Chung tay hành động, nâng tầm chất lượng”; Hội thảo các vấn đề đối mặt trong sản xuất kinh doanh; qua đó đưa ra những giải pháp hiệu quả đóng góp vào sự phát triển chung của Công ty.

Tiến tới năm 2016, Phó Tổng Giám đốc cùng P.KT đã cùng nhau thảo luận và đề ra định hướng hoạt động về cơ chế cũng như về nhân sự và các kiến nghị chung cho sự phát triển của công ty như: Phát triển về lập dự án, quy hoạch, thiết kế; Phát triển về lĩnh vực khảo sát, thí nghiệm, kiểm định, quan trắc; Phát triển trong lĩnh vực giao thông, cầu cảng; Phát triển nhân lực cả về số lượng, chất lượng nhằm tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu của các dự án có yếu tố nước ngoài; Duy trì chính sách và hệ thống chất lượng nhằm tránh rủi ro, nâng cao thương hiệu của cá nhân cũng như của Công ty.

Hội nghị tổng kết diễn ra thành công tốt đẹp. Hy vọng, với những định hướng và chỉ đạo rõ ràng cùng lòng yêu nghề, sự quyết tâm, đồng lòng của các cán bộ; Phòng Quản lý kỹ thuật sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, góp phần tạo nên thành công chung cho thương hiệu CONINCO.