2016/12/29 | Hoạt động kinh doanh

Hội nghị tổng kết năm 2016 và kế hoạch phát triển năm 2017 đơn vị do PTGĐ Nguyễn Lương Bình phụ trách

Sáng ngày 28 tháng 12 năm 2016, Trung tâm Quản lý xây dựng số 3 (T.QX3) đã tổ chức hội nghị tổng kết năm 2016, định hướng hoạt động năm 2017 dưới sự chủ trì của Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Lương Bình.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các phòng ban thuộc khối quản lý công ty, Giám đốc, Phó Giám đốc và CBNV T.QX3. Hội nghị đã được nghe Ông Nguyễn Tường Anh  - Giám đốc T.QX3 báo cáo về tình hình sản xuất cũng như cơ cấu tổ chức quản lý của đơn vị năm 2016. Báo cáo chỉ rõ những thuận lợi, khó khăn về công tác phát triển thị trường, nguồn nhân sự, tình hình tài chính của đơn vị…
Trong năm qua, nhờ sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của Ban Giám đốc Công ty cùng với sự nỗ lực cố gắng của CBNV, đơn vị đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm, doanh thu đạt 123%.

Tại hội nghị, bà Hồ Thị Hà – Trưởng phòng Kinh tế kế hoạch, đại diện lãnh đạo khối quản lý công ty đã ghi nhận sự nỗ lực của đơn vị trong năm qua, công tác phát triển thị trường đã có khởi sắc hơn năm trước. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất của đơn vị còn nhiều bất cập đặc biệt là thiếu nhân sự chuyên môn cao. Bỏi vậy, trong năm 2017, đơn vị cần xác định rõ định hướng phát triển, xây dựng lại cơ cấu nhân sự, hoàn thiện đội ngũ cán bộ chuyên môn cao để đáp ứng yêu cầu ngày cao của khách hàng và đối tác.

Bà Hồ Thị Hà - Trường phòng Kinh tế kế hoạch trao đổi tại hội nghị

Chỉ đạo hội nghị tổng kết, PTGĐ Nguyễn Lương Bình chỉ rõ, năm 2016, thị trường đơn vị tiếp cận không thiếu nhưng chủ yếu ở xa nên gặp nhiều khó khăn trong việc chỉ đạo, điều hành, điều động cán bộ, làm tăng chi phí thực hiện. Hơn nữa, vấn đề thiếu nhân sự chủ trì chuyên môn cao, ngoại ngữ tốt cũng là hạn chế khi đơn vị tiếp cận với các dự án có yếu tố nước ngoài.

PTGĐ Nguyễn Lương Bình chủ trì hội nghị tổng kết

Tiến tới năm 2017, dự báo thị trường xây dựng còn có nhiều biến động, lãnh đạo đơn vị cần đặt ra những vấn đề dối mặt, rút kinh nghiệm từ thực tiễn hoạt động trong năm qua để hoạch định kế hoạch phát triển lâu dài, nâng cao chất lượng chuyên môn, đẩy mạnh hơn nữa công tác phát triển thị trường, đào tạo, tuyển dụng nhân sự giỏi, kiện toàn và cơ cấu lại nhân sự hướng tới chuyên môn hóa cao, nâng cao thu nhập cho CBNV.

Hội nghị kết thúc thành công tốt đẹp. Hi vọng với những góp ý chỉ đạo của PTGĐ phụ trách cũng như các phòng ban quản lý, Ban Giám đốc và tập thể CBNV đơn vị sẽ cỗ gắng nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, thúc đẩy sự phát triển của đơn vị nói tiêng và góp phần vào thành công chung của Công ty.