2020/08/26 | Phòng thí nghiệm

Hướng dẫn của Cục Giám định về việc "Đơn vị Tư vấn giám sát có được thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng"

Hỏi:

Tôi đang thực hiện quản lý dự án một dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước. Căn cứ theo Khoản 3 Điều 30 của Nghị định 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ:

“3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Ký hợp đồng với nhà thầu thi công xây dựng để thực hiện các thí nghiệm vật liệu hoặc kiểm định chất lượng công trình xây dựng do mình giám sát;

b) Thực hiện thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, kiểm định chất lượng công trình đối với công trình do mình giám sát”.

Tuy nhiên theo Điều 33 Nghị định 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ thay thế Nghị định 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 thì không đề cập đến vấn đề này. Vậy đơn vị tư vấn giám sát có được ký hợp đồng với nhà thầu thi công để thực hiện công tác thí nghiệm vật liệu cho công trình do mình làm tư vấn giám sát hay không?

Trả lời:

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì tại Khoản 5 Điều 26 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng quy định “Đối với các công trình đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách:

a) Tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình phải độc lập với các nhà thầu thi công xây dựng và các nhà thầu chế tạo, sản xuất, cung ứng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình;

b) Tổ chức giám sát thi công xây dựng không được tham gia kiểm định chất lượng công trình xây dựng do mình giám sát;”

Mặt khác, việc xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, hiện nay theo quy định tại Nghị định 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

Vì vậy, tổ chức giám sát thi công xây dựng được làm thí nghiệm chuyên ngành xây dựng kiểm tra vật liệu trong quá trình thi công xây dựng đối với công trình do mình giám sát, trừ trường hợp thí nghiệm phục vụ công tác kiểm định chất lượng đối với các công trình đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách.


Cục Giám định

 

Nguồn: http://www.xaydung.gov.vn/vn/pages/ChiTietHoiDap.aspx?chID=2617