2013/08/20 | Văn bản pháp quy

Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Số văn bản:                    15

Ký hiệu văn bản:             2013/NĐ-CP

Ngày ban hành:               6/2/2013

Ngày có hiệu lực:            15/4/2013

Ngày hết hiệu lực:            Văn bản còn hiệu lực

Người ký:                          Nguyễn Tấn Dũng

Trích yếu:                          Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Cơ quan ban hành:           Chính phủ

Phân loại:                          Nghị định

Tệp đính kèm:                   Nghị định 15/2013/NĐ-CP

Các thông tin cập nhật về văn bản pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến xây dựng và đấu thầu có thể tham khảo thêm tại:

1. Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng tại http://www.xaydung.gov.vn/

2. Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và đầu tư tại http://www.mpi.gov.vn/