2019/04/26 | Cơ cấu cổ đông

Nghị quyết của HĐQT về việc kế hoạch trả cổ tức năm 2018

Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc kế hoạch trả cổ tức năm 2018 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 17/5/2019

- Ngày thanh toán cổ tức: 05/6/2019

- Tỷ lệ trả cổ tức: 923 đồng/cổ phiếu

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.


File Upload:
Đính kèmDung lượng
PDF icon Nghi quyet HĐQT ve viec ke hoach tra co tuc nam 2018.pdf137.34 KB