CONINCO - HANMIGLOBAL: Promoting extensive cooperation

In order to promote extensive cooperation in many fields and market development in Vietnam, South Korea as well as other countries in Asia and around the world, on April 17, 2018, the senior delegation of HanmiGlobal Co., Ltd visited and worked at Consultant and Inspection Joint Stock Company of Construction Technology and Equipment (CONINCO.,JSC).

CONINCO – HANMI GLOBAL: Thúc đẩy hợp tác sâu rộng đa lĩnh vực

Nhằm thúc đẩy hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực và phát triển thị trường tại Việt Nam, Hàn Quốc cũng như các nước trong khu vực Châu Á và trên thế giới, chiều ngày 17/04/2018, đoàn lãnh đạo cấp cao của HanmiGlobal đã đến thăm và làm việc tại Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ thiết bị và Kiểm định xây dựng – CONINCO.

CONINCO tổ chức Sơ kết Quý I/2018

Ngày 16/4/2018 tại Khách sạn Quốc tế ASEAN, Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng – CONINCO đã tổ chức Lễ kỷ niệm 39 năm thành lập Công ty (16/4/1979 – 16/4/2018), sơ kết công tác sản xuất kinh doanh Quý I/2018, triển khai kế hoạch Quý II/2018 và Hội thảo với chủ đề “Chất lượng, Chiến lược và Thị phần tư vấn”

CONINCO organizes the regular meeting of Quarter I/2018, the workshop on "Quality, Strategy and Market Share of Consultancy"

On April 16, 2018 at ASEAN International Hotel, CONINCO organized the Anniversary of 39 years of establishment (16/4/1979 - 16/4/2018), preliminary review of business activities in the first quarter of 2018, work implementation in the second quarter of 2018 and the workshop on "Quality, Strategy and Market Share of Consultancy".

CONINCO - CBTT về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động

Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo tới Quý cổ đông công văn số 664/2018/CONINCO-CBTT ngày 12/04/2018 về việc Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO sửa đổi bổ sung theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

CONINCO - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo tới Quý cổ đông công văn số 44/2018/CONINCO/CV-HĐQT ngày 12/4/2018 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền.

Nội dung cụ thể: 

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/04/2018

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 8,98%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 898 đồng)

- Ngày thanh toán: 10/05/2018.

- Đia điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

CONINCO - CBTT Nghị quyết của Hội đồng quản trị về kế hoạch trả cổ tức năm 2017

Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Nghị quyết số 43/2018/NQ-HĐQT ngày 11/4/2018 của Hội đồng quản trị về kế hoạch trả cổ tức năm 2017.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

CONINCO đạt giải nhất Liên hoan văn nghệ quần chúng - Cơ quan Bộ Xây dựng năm 2018

Từ ngày 4 – 6/4/2018, tại Hà Nội, Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng đã tổ chức Liên hoan văn nghệ quần chúng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng Việt Nam (29/4/1958 – 29/4/2018) và Đại hội Công đoàn Xây dựng Việt Nam lần thứ XIII (2018 – 2023). Trong hội diễn lần này, CONINCO đã xuất sắc giành giải nhất toàn đoàn và nhiều giải thưởng khác, tiếp tục khẳng định là đơn vị hoạt động phong trào mạnh của cơ quan Bộ Xây dựng.

CONINCO wins the first prize of Public Art Festival - Ministry of Construction in 2018

From April 4th – 6th, 2018, in Hanoi, the Trade Union of the Ministry of Construction held the Public Art Festival to anniverse the 60 years of Vietnamese Construction industry (29/4/1958 – 29/4/2018) and the 13th Vietnamese Construction Trade Union Congress (2018 - 2023). In this festival, CONINCO won the first prize and many other awards, continuing to affirm as a strong movement unit of the Ministry of Construction.

Trang