2021/10/28 | Tin nội bộ

Tăng cường kiểm tra, giám sát xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh: Đảng uỷ Bộ Xây dựng đến thăm và làm việc với Đảng bộ CONINCO

Sáng 28/10/2021, thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát thường niên, Đảng uỷ Bộ Xây dựng đã có buổi làm việc về nội dung giám sát năm 2021 với Đảng bộ CONINCO nhằm tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, phổ biến, giám sát việc triển khai, nghiên cứu, học tập và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, việc thực hiện ban hành các văn bản của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và việc quản lý Đảng viên của Đảng bộ Công ty. 

Tham dự buổi làm việc về phía Đảng uỷ Bộ Xây dựng có đồng chí Vũ Quang Tiến – Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ, đại diện Uỷ ban Kiểm tra và Văn phòng Đảng uỷ.
Về phía Đảng bộ CONINCO có đồng chí Nguyễn Huy Quang – Uỷ viên BCH Đảng uỷ Bộ Xây dựng, Bí thư Đảng uỷ; đồng chí Lê Minh Hoàng – Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra; đồng chí Phan Ngọc Cương – Uỷ viên Ban thường vụ và các đồng chí Uỷ viên BCH, uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Huy Quang – Uỷ viên BCH Đảng uỷ Bộ Xây dựng, Bí thư Đảng uỷ CONINCO đã báo cáo công tác Đảng của CONINCO trong thời gian qua. Công tác tư tưởng, tổ chức xây dựng đảng, phát triển đảng và kiểm tra, giám sát cũng như nâng cao chất lượng hoạt động của các Chi bộ luôn được Đảng bộ CONINCO coi trọng và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, phát huy tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao trong công tác chuyên môn, công tác xây dựng Đảng.

Buổi làm việc của đoàn kiểm tra giám sát Đảng uỷ Bộ Xây dựng với Đảng bộ CONINCO diễn ra nghiêm túc và hiệu quả. Đồng chí Vũ Quang Tiến – Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ Xây dựng quán triệt tới Đảng bộ CONINCO tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, chủ động xây dựng chương trình hành động, chủ động chỉ đạo tự rà soát, tự kiểm tra, giám sát một cách tổng thể ở cơ quan, đơn vị mình, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát. 

Việc kiểm tra giám sát thực hiện thường niên là nội dung quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng. Thông qua những buổi kiểm tra, kỷ luật của Đảng, kỷ cương hành chính của Nhà nước được tăng cường, từng bước ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thúc đẩy thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu tổ chức Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ.