2016/11/09 | Công bố thông tin

TB về phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2014 của CONINCO

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi Quý cổ đông Thông báo về phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2014 của CONINCO.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.


File Upload:
Đính kèmDung lượng
PDF icon 2016_89_TB HDDQT.pdf1.3 MB