2015/09/14 | Đại hội đồng cổ đông

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (kèm tài liệu)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

1. Thời gian: 9.00 ngày 05 tháng 5 năm 2015
2. Địa điểm: Hội trường tầng 6 nhà 7 tầng trụ sở Công ty CONINCO (Số 4 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội)
3. Điều kiện tham dự: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 31/3/2015.
4. Nội dung đại hội: Xem tài liệu kèm theo
5. Xác nhận tham dự: Quý vị cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội hoặc Giấy ủy quyên ftham dự (trường hợp ủy quyền cho đại diện tham dự đại hội) về công ty trước ngày 24/4/2015.
6. Quy định tham dự Đại hội: Quý vị cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự Đại hội mang theo CMND hoặc hộ chiếu để kiểm tra tư cách cổ đông.

Tài liệu kèm theo: