2017/03/13 | Đại hội đồng cổ đông

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2017

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Công văn số 774/TB-VSD ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.


File Upload:
Đính kèmDung lượng
PDF icon THÔNG BÁO CHỐT QUYỀN DỰ ĐHĐCĐ 2017.pdf1.22 MB