2012/06/12 | Văn bản pháp quy

Thông tư 02/2012/TT-BXD về việc hướng dẫn một số nội dung về bảo trì công trình dân dụng, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị

Số văn bản:                           02

Ký hiệu văn bản:                   2012/TT-BXD

Ngày ban hành:                    12/6/2012

Ngày có hiệu lực:                  12/6/2012

Ngày hết hiệu lực:                 Văn bản còn hiệu lực

Người ký:                              Trịnh Đình Dũng

Trích yếu:                               Thông tư số 02/2012/TT-BXD ngày 12/6/2012 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung về bảo trì công trình dân dụng, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Cơ quan ban hành:                 Bộ Xây dựng

Phân loại:                                Thông tư

Tệp đính kèm:                        Thông tư 02/2012/TT-BXD

Các thông tin cập nhật về văn bản pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến xây dựng và đấu thầu có thể tham khảo thêm tại:

1. Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng tại http://www.xaydung.gov.vn/

2. Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và đầu tư tại http://www.mpi.gov.vn/