2013/08/20 | Văn bản pháp quy

Thông tư 13/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc quy định, thẩm tra và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình.

Số văn bản:                   13

Ký hiệu văn bản:            2013/TT-BXD

Ngày ban hành:             15/8/2013

Ngày có hiệu lực:           30/9/2013

Ngày hết hiệu lực:           Văn bản còn hiệu lực

Người ký:                         Trịnh Đình Dũng

Trích yếu:                         Thông tư 13/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc quy định, thẩm tra và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình

Cơ quan ban hành:           Bộ Xây dựng

Phân loại:                         Thông tư

Tệp đính kèm:                  Thông tư 13/2013/TT-BXD

Các thông tin cập nhật về văn bản pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến xây dựng và đấu thầu có thể tham khảo thêm tại:

1. Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng tại http://www.xaydung.gov.vn/

2. Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và đầu tư tại http://www.mpi.gov.vn/