2012/06/26 | Văn bản pháp quy

Thông tư số 01/2012/TT-BXD ngày 08/5/2012 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn về thủ tục cấp giấy phép thầu và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam

Số văn bản:                      01

Ký hiệu văn bản:              2012/TT-BXD

Ngày ban hành:               8/5/2012

Ngày có hiệu lực:            26/6/2012

Ngày hết hiệu lực:           Văn bản còn hiệu lực

Người ký:                        Bùi Phạm Khánh

Trích yếu:                        Thông tư số 01/2012/TT-BXD ngày 08/5/2012 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn về thủ tục cấp giấy phép thầu và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

Cơ quan ban hành:          Bộ Xây dựng

Phân loại:                         Thông tư

Tệp đính kèm:                  Thông tư 01/2012/TT-BXD

Các thông tin cập nhật về văn bản pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến xây dựng và đấu thầu có thể tham khảo thêm tại:

1. Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng tại http://www.xaydung.gov.vn/

2. Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và đầu tư tại http://www.mpi.gov.vn/