Dự án: Bảo tàng lịch sử quốc gia

Phân loại dự án: Tư vấn đấu thầu
Loại hình công trình: Công trình dân dụng
Chủ đầu tư: Ban xây dựng nội dung và hình thức trưng bày bảo tàng lịch sử quốc gia - bảo tàng lịch sử Việt Nam
Địa điểm: Xã Xuân Đỉnh, Huyện Từ Liêm, Hà Nội
Nội dung công việc: Lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá HSĐX gói thầu tư vấn thiết kế trưng bày, thiết kế hệ thống kỹ thuật, mỹ thuật Bảo tàng lịch sử quốc gia

Dự án xây dựng Bảo tàng Lịch sử quốc gia có tổng mức đầu tư 11.277 tỉ đồng.
Dự án có bốn hạng mục chính gồm: tòa nhà chính; khu tưởng niệm danh nhân; khu trưng bày ngoài trời; hạng mục kỹ thuật phụ trợ, cây xanh, cảnh quan.