Dự án: Bệnh viện Đức Giang

Loại hình công trình: Công trình dân dụng
Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án Sở y tế Hà Nội
Địa điểm: Phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội
Nội dung công việc: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị; Thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán

- Tổng mức đầu tư: 861 tỷ đồng
- Tổng diện tích đất: 34,550,1 m2;
- Tổng diện tích xây dựng: 8,319,0 m2;
- Tổng diện tích sàn: 46.773,2 m2;
- Mật độ xây dựng: 30,7 %;
- Tầng cao công trình: 1 tầng hầm + 7 tầng nổi;
- Dự án gồm các khối công trình như sau:
+ Nhà số 1: Khu hành chính, kỹ thuật, cấp cứu, diện tích sàn xây dựng khoảng 14.640m2 (không kể tầng hầm);
+ Nhà số 2: Khu điều trị nội trú, khu hậu cần dinh dưỡng, diện tích sàn xây dựng khoảng 17.933m2 (không kể tầng hầm);
+ Nhà số 3: Khoa đông y, dược, kho xưởng, diện tích sàn xây dựng khoảng 3.950m2;
+ Nhà số 4: Khoa lây, kho xưởng, diện tích sàn xây dựng khoảng 1.936m2;
+ Nhà số 5: Nhà khí y tế, nhà để xe cấp cứu, diện tích sàn xây dựng khoảng 980m2;
+ Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật gồm: nhà thường trực, để xe, sân đường, thảm cỏ, cây xanh, cấp thoát nước, xử lý rác, cấp điện trong ô đất.